Công ty Mẹ - Tập đoàn

Đoàn chủ tịch điều hành Hội nghị

Đoàn Chủ tịch hội nghị có Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Petrolimex Phạm Đức Thắng, Ủy viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Petrolimex Nguyễn Thanh Sơn và Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn - Trưởng ban Tổng hợp HĐQT Petrolimex Trần Văn Kha.

Tại hội nghị, Ủy viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc Petrolimex Nguyễn Thanh Sơn trình bày Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và mục tiêu, giải pháp tổ chức thực hiện năm 2021 của Công ty Mẹ - Tập đoàn. Nền kinh tế toàn cầu năm 2020 suy thoái đi kèm giá dầu bất thường, dị biệt do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 cùng thiên tai bão lũ liên tiếp đánh vào miền Trung. Trong bối cảnh khó khăn, thách thức bủa vây ấy, Tập đoàn đã vượt qua và đạt được kết quả SXKD 2020 đáng khích lệ. Hầu hết các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông đặt ra cho 2020 đều hoàn thành vượt mức; trong đó, Công ty Mẹ - Tập đoàn đạt 102% kế hoạch.

Báo cáo cũng đánh giá kết quả toàn diện mà Công ty Mẹ - Tập đoàn đã triển khai, đạt được trong các mảng quan trọng khác. Công tác pháp chế - kiểm tra và công tác quản trị, tái cơ cấu doanh nghiệp đều được nghiêm túc triển khai theo chỉ đạo của các cơ quan thẩm quyền. Lĩnh vực công nghệ thông tin hay công tác truyền thông và bảo vệ thương hiệu tiếp tục được đầu tư theo chiều sâu để đảm bảo an ninh, an toàn thông tin cũng như gia tăng giá trị thương hiệu Petrolimex.

Đặc biệt, trong tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, Công ty Mẹ - Tập đoàn đã luôn tuân thủ mọi chỉ đạo của cơ quan quản lý nhà nước và chủ động triển khai các phương án làm việc linh hoạt, hiệu quả để đảm bảo an toàn con người cũng như đảm bảo chất lượng công việc.

Công ty Mẹ - Tập đoàn a

Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc Petrolimex Phạm Đức Thắng và Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn - Trưởng ban Tổng hợp HĐQT Petrolimex Trần Văn Kha ký Thỏa ước lao động tập thể

Đạt được những thành công đáng khích lệ đấy chính là nhờ sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Hội đồng quản trị, các giải pháp điều hành linh hoạt của Ban Điều hành cũng như bản lĩnh vững vàng và tinh thần đoàn kết của tập thể NLĐ Petrolimex tại Công ty Mẹ - Tập đoàn trong năm vừa qua. Những nỗ lực ấy được ghi nhận với 02 cá nhân vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 01 tập thể và 10 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp.

Quý I/2021 đang trôi qua cùng tín hiệu lạc quan về khả năng kiểm soát Covid-19 và sự phục hồi của các nền kinh tế. Phát huy vai trò cơ quan đầu não Petrolimex, tập thể CBCNV – NLĐ Công ty Mẹ - Tập đoàn đặt quyết tâm hoàn thành 5 nhiệm vụ trọng tâm và 6 nhó giải pháp cho 2021, bảo toàn thành công của “mục tiêu kép” với sự đoàn kết, một lòng của toàn thể CBCNV-NLĐ trên nền tảng truyền thống 65 năm và niềm tin yêu của công chúng dành cho thương hiệu Petrolimex.