Công ty mỏ tuyển đồng Sin Quyền đóng góp lớn trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương

Là doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn miền núi thuộc huyện nghèo Bát Xát, tỉnh Lào Cai, trong những năm qua, Công ty mỏ tuyển đồng Sin Quyền đã có nhiều đóng góp trong phong trào xây dựng nông thôn m
Hàng năm, Công ty luôn quan tâm đến việc hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế, xã hội, văn hoá tại địa phương như: Xây dựng hệ thống kênh dẫn nước giúp bà con tăng gia sản xuất, hỗ trợ trồng cây xanh, tham mưu giúp bàn con chọn cây giống đảm bảo năng suất, làm đường bê tông tại những thôn, bản; xây dựng hệ thống cung cấp nước sạch để đảm bảo sức khoẻ cho nhân dân… Ngoài ra, Công ty còn hỗ trợ xây dựng các nhà công vụ cho chính quyền địa phương, cung cấp cho các nhà văn hoá thôn bản, hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động từ thiện và phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao cho các cơ quan đoàn thể của địa phương. Điển hình nhất là năm 2010, Công ty đã đầu tư gần 5 tỷ đồng xây dựng và bàn giao cho huyện Bát Xát một trường mầm non với đầy đủ trang thiết bị quy mô đảm bảo cho việc nuôi dạy trên 100 cháu. Trường mầm non này đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia cấp độ I.