Công ty mỏ tuyển đồng Sin Quyền khai thác 340 ngàn tấn quặng trong qu‎ý 1

Kết thúc qu‎ý 1-2015, Công ty mỏ tuyển đồng Sin Quyền (Tổng Công ty Khoáng sản - Vinacomin) đã khai thác gần 340 ngàn tấn quặng, đạt 25% kế hoạch năm 2015.
Với sản lượng quặng khai thác trên, Công ty đã sản xuất tinh quặng đồng 24%Cu đạt trên 12 ngàn tấn, bằng 25,4% kế hoạch năm; tinh quặng sắt 60%Fe đạt 24 ngàn tấn, đạt trên 23% kế hoạch năm. Công ty bóc đất đạt 1,8 triệu mét khối đạt 25% kế hoạch năm. Các sản phẩm tinh quặng do Công ty tuyển đều đạt và vượt chất lượng theo yêu cầu đầu vào của nhà máy luyện đồng. Chẳng hạn như tinh quặng đồng theo quy chuẩn 24%Cu, Công ty đã nâng chất lượng lên đạt 24,466%Cu. Trao đổi với chúng tôi, ông L‎ý Xuân Tuyên, Giám đốc Công ty cho biết, trong điều kiện có nhiều khó khăn về sản xuất như giá cả thị trường biến động, các chính sách về thuế phí ngày càng cao, nhưng Công ty đã cố gắng hoàn thành kế hoạch giao, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.
 
Bước sang qu‎ý II, Công ty đề ra kế hoạch bốc xúc 2 triệu mét khối đất đá, khi thác 350 ngàn tấn quặng, sản xuất trên 12 ngàn tấn tinh quặng đồng và 23 ngàn tấn tinh quặng sắt. Công ty tiếp tục thực hiện tốt các mặt quản l‎ý, tăng cường điều hành linh hoạt theo thị trường để đảm bảo việc làm và thu nhập  đời sống cho trên 800 người lao động toàn Công ty.