Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV: Phát động Tháng Công nhân và an toàn vệ sinh lao động

Ngày 5/5, Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV đã tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2022.
Các đại biểu tham dự lễ phát động
Các đại biểu tham dự lễ phát động

Trong năm 2021, với mục tiêu thực hiện đúng các quy định của pháp luật, bảo đảm an toàn lao động trong sản xuất, Công ty đã cập nhật kịp thời các văn bản trong lĩnh vực ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ để áp dụng, điều chỉnh bổ sung cho phù hợp tình hình sản xuất thực tế.

Tháng Công nhân luôn được các cấp công đoàn triển khai tổ chức sâu rộng, gắn liền với các hoạt động về Tháng ATVSLĐ, góp phần phát huy vai trò của công nhân trong công tác ổn định sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội. Với chủ đề: “Tăng cường các biện pháp  giảm  thiểu rủi ro về ATVSLĐ, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19” và “Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”.

Đây là dịp để nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động; nhằm khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam là người đại diện trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, CNVC-LĐ, tạo động lực tinh thần và khí thế thi đua sôi nổi, nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra.

Chủ tịch Công đoàn Công ty Nguyễn Văn Hiếu phát biểu phát động tháng công nhân, tháng hành động an toàn vệ sinh lao động
Chủ tịch Công đoàn Công ty Nguyễn Văn Hiếu phát biểu phát động tháng công nhân, tháng hành động an toàn vệ sinh lao động

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Hiếu - Chủ tịch Công đoàn Công ty, đã phát động thi đua hưởng ứng Tháng công nhân - tháng hành động ATVSLĐ năm 2022 đến toàn thể CNVC-LĐ trong Công ty, với mục tiêu “Nâng cao hiệu quả sản xuất, đảm bảo việc làm, nâng cao thu nhập; quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của CNVCLĐ; xây dựng mối quan hệ lao động, ổn định hài hòa”. 

Tại buổi lễ, Công ty đặt mục tiêu là: Không để xảy ra lao động chết người, tai nạn lao động nặng; không để xảy ra sự cố loại I, sự cố về môi trường; thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về công tác ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ.

Ông Phan Văn Thụy đại diện cho người lao động đồng ý thông qua và ký cam kết thi đua trong tháng công nhân, tháng hành động vì an toàn VSLĐ với lãnh đạo Công ty.
Ông Phan Văn Thụy đại diện cho người lao động đồng ý thông qua và ký cam kết thi đua trong tháng công nhân, tháng hành động vì an toàn VSLĐ với lãnh đạo Công ty.

Để phong trào thi đua có ý nghĩa thiết thực, đạt hiệu quả đề nghị các đơn vị, tổ chức đoàn thể cùng cấp căn cứ nhiệm vụ của mình, bám sát nội dung phát động để tổ chức thực hiện, đồng thời tiến hành vận động, tuyên truyền đến toàn thể CNVCLĐ hăng hái thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Công ty giao và tham gia hưởng ứng các hoạt động do Công đoàn tổ chức trong Tháng Công nhân - tháng hành động ATVSLĐ lần thứ nhất năm 2022.

Công đoàn Công ty cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, người lao động trong Công ty nỗ lực phấn đấu, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo khắc phục mọi khó khăn tích cực tham gia các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD của Công ty trong năm 2022 và đặc biệt trong tháng 5 Tháng công nhân - tháng hành động ATVSLĐ, góp phần quan trọng để xây dựng Công ty ngày càng phát triển bền vững. Thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu thi đua đã đề ra trong năm 2022.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại lễ phát động
Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại lễ phát động
Sỹ Đồng