Công ty Thuốc lá Sài Gòn thêm các công ty con

Mới đây, tại trụ sở Công ty Thuốc lá Sài Gòn, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) đã tổ chức Lễ công bố quyết định và bàn giao Công ty Thuốc lá An Giang và Công ty Thuốc lá Đồng Tháp về Công ty
Thực hiện Quyết định số 166/QĐ-TTg ngày 16/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015, theo hướng nâng cao năng lực tài chính, hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo đảm sự phát triển lành mạnh và bền vững của Tổng công ty, ngày 06/3/2014, Bộ Công Thương đã có Quyết định số 1854/QĐ-BCT về việc Phê duyệt Đề án tổ chức lại Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn, Công ty TNHH MTV Thuốc lá An Giang, Công ty TNHH MTV Thuốc lá Đồng Tháp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Trên cơ sở này, ngày 14/3/2014, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam có Quyết định số 76/QĐ-TLVN chuyển Công ty Thuốc lá An Giang, Công ty Thuốc lá Đồng Tháp về Công ty Thuốc lá Sài Gòn, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

Tại buổi Lễ, ông Vũ Văn Cường - Chủ tịch HĐTV Vinataba cho biết, việc bàn giao các công ty Thuốc lá An Giang, Thuốc lá Đồng Tháp về Công ty Thuốc lá Sài Gòn theo mô hình công ty mẹ - công ty con là kết quả của quá trình làm việc hết sức nghiêm túc và có sự thống nhất cao từ Tổng công ty đến các công ty Thuốc lá Sài Gòn, Thuốc lá An Giang, Thuốc lá Đồng Tháp trên nguyên tắc thận trọng và hiệu quả. Đó là sự đồng lòng, nhất trí từ Đảng ủy, Chính quyền và các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên. Mục đích của việc tái cơ cấu này là đảm bảo cho các đơn vị hoạt động tốt hơn, có hiệu quả hơn, tập trung nguồn lực, đầu tư sản phẩm có trọng điểm, tránh cạnh tranh nội bộ và nâng cao thu nhập và đời sống của CBCNV.

Hoạt động theo mô hình mới, Công ty Thuốc lá Sài Gòn - với tư cách là công ty mẹ hết sức quan tâm, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Công ty Thuốc lá An Giang và Thuốc lá Đồng Tháp phát huy thế mạnh, đẩy mạnh hoạt động sản xuất - kinh doanh, ổn định công ăn việc làm và thu nhập cho CBCNV, với mục tiêu trước mắt là hoàn thành kế hoạch năm 2014, tiến tới phát triển mạnh mẽ hơn, chiếm lĩnh thị phần các tỉnh miền Tây. Đồng thời, Công ty Thuốc lá An Giang và Thuốc lá Đồng Tháp tiếp tục hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV, độc lập về sản xuất, tài chính, tích cực đổi mới trong sản xuất - kinh doanh, phát huy lợi thế và những hỗ trợ từ công ty mẹ - Công ty Thuốc lá Sài Gòn về máy móc thiết bị, kỹ thuật, trình độ công nghệ, công tác thị trường…
Hà My