Công ty Thuốc lá Thăng Long: Phát huy hiệu quả các phong trào thi đua

Những năm qua, Công đoàn Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long đã phối hợp cùng với chuyên môn chỉ đạo, động viên CBCNV tham gia tích cực các phong trào thi đua sản xuất…, qua đó đã tạo làn sóng thi đua sôi nổi trong toàn Công ty. Đến nay, hiệu quả từ các phong trào thi đua đã đóng góp cho sự phát triển chung của đơn vị, được lãnh đạo Công ty đánh giá cao.

Năm 2019 là năm Công ty Thuốc lá Thăng Long chinh phục cột mốc mới trong sản xuất kinh doanh: tổng sản lượng tiêu thụ đạt 106,6% kế hoạch; Doanh thu ước đạt 6.660,3 tỷ đồng, đạt 108,5% so cùng kỳ và tăng 6,1% so kế hoạch. Nộp ngân sách ước đạt 4.039,9 tỷ đồng, đạt 109,2% so cùng kỳ. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu ước đạt 13,76%, bằng 97,53% so cùng kỳ, đạt 107,5% so kế hoạch. Kết quả trên có sự đóng góp không nhỏ  từ các phong trào thi đua trong toàn Công ty trong những năm qua.

Thực hiện các chỉ đạo của Công ty mẹ - Công ty Thuốc lá Thăng Long, thời gian qua, Công đoàn Công ty Thuốc lá Thăng Long đã cùng Đảng ủy, Ban lãnh đạo của đơn vị đã phát động, đề ra các mục tiêu cụ thể cho các phong trào thi đua. Theo đó, Công đoàn Công ty Phối hợp với chuyên môn tổ chức các phong trào thi đua: phong trào thi đua yêu nước gắn với việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Thực hiện tốt cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam".

Ngoài ra, còn có các phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”; Phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ; Phong trào xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động… Phong trào thi đua thực hành tiết kiệm; xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp góp phần hạ giá thành sản phẩm, giữ vững và từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm. Nhiều sáng kiến cải tiến được áp dụng vào sản xuất với giá trị làm lợi lớn đã được Lãnh đạo Công ty đánh giá cao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đáng chú ý nhất phải kể đến Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Với phong trào này, nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong lao động sản xuất đã góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, tạo điều kiện phát triển sản phẩm mang lại giá trị kinh tế cao, cải thiện điều kiện làm việc.  Với phong trào lao động giỏi - lao động sáng tạo, chỉ riêng năm 2017, có tới đã có tới 34 sáng kiến do CNVCLĐ được áp dụng với giá trị làm lợi ước đạt trên 5 tỷ đồng.

Năm 2019, có 30 sáng kiến được áp dụng với giá trị làm lợi 3,25 tỷ đồng. Các sáng kiến này đã giúp cải tiến máy móc thiết bị, khai thác máy móc hiệu quả, tổ chức sản xuất hợp lý, tổ chức đào tạo và kèm cặp thợ vận hành... Nhờ đó việc sửa chữa máy móc thiết bị khi gặp sự cố đã được đẩy nhanh, đồng thời sắp xếp được thời gian vệ sinh định kỳ bảo dưỡng, trung đại tu thiết bị hợp lý.

Phong trào thi đua chuyển đổi cơ cấu sản phẩm cũng là phong trào đáng ghi nhận trong CBCNV toàn Công ty khi tập trung thi đua nghiên cứu phát triển sản phẩm mới có chất lượng cao, đa dạng hóa các dòng sản phẩm nhằm đưa ra thị trường nhóm sản phẩm mới. Đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm chiến lược, từng bước tăng lượng tiêu thụ phẩm cao cấp, sản phẩm mới.

thuoc la thang long
Nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong lao động sản xuất đã góp phần nâng cao năng suất lao động

 Với phong trào "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" đã tuyên truyền giáo dục, xây dựng ý thức tự giác của CNVCLĐ thực hiện qui trình công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm xây dựng thương hiệu sản phẩm Thăng Long. Vận động CNVCLĐ ưu tiên sử dụng sản phẩm của các đơn vị thành viên Tổng công ty, sản phẩm thương hiệu Việt Nam trong mua sắm của cá nhân và gia đình.

Với kết quả từ phong trào “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” Công đoàn Công ty được Bộ trưởng Bộ Công Thương và Công đoàn Công Thương tặng Bằng khen Đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác tham gia, tổ chức, thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2009-2019.

Trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công đoàn cùng chuyên môn đã chủ động tuyên truyền vận động đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện triệt để tiết kiệm tiết kiệm vật tư, nguyên liệu, nhiên liệu, điện, nước, tiết kiệm thời gian lao động... đồng thời đề ra các giải pháp từng bước giảm tiêu hao vật tư, giảm tỷ lệ phế phẩm, tận dụng phế liệu, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao ý thức người lao động. Tổng giá trị tiết kiệm nguyên vật liệu ước thực hiện hàng tỷ đồng.

Các phong trào thi đua khác như thi đua xây dựng nếp sống văn hoá doanh nghiệp, phòng chống tệ nạn xã hội, thực hiện rèn luyện tác phong công nghiệp, xây dựng đời sống văn hoá lành mạnh, tiến bộ; thi đua thực hiện an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, phong trào trồng cây tại địa điểm Công ty di dời đến xây dựng môi trường xanh - sạch- đẹp được thực hiện hiệu quả.

Năm 2019 Công đoàn Công ty thực hiện tuyên truyền bình đẳng giới, thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, vận động CNVCLĐ chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các qui chế, qui định của Công ty; thực hiện qui định ATVSLĐ -PCCN - bảo vệ môi trường; Xây dựng nếp sống văn hoá công nghiệp, phòng chống tệ nạn xã hội.

Đánh giá về các phong trào thi đua, Ông Nguyễn Quang Huy – Giám đốc Công ty Thuốc lá Thăng Long cho biết “Công ty đánh giá cao tính thiết thực, hiệu quả của các phong trào thi đua. Chính nhờ hiệu quả của các phong trào thi đua, năm qua, Công ty Thuốc lá Thăng Long đã đạt được những kết quả hết sức ấn tượng, góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu SXKD của đơn vị. Tôi tin rằng các phong trào thi đua sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả trong thời gian tới”

Nhờ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, đời sống của người lao động trong toàn đơn vị được đảm bảo với mức thu nhập bình quân xấp xỉ 20.000.000triệu đồng/người/tháng.

 Công ty Thuốc lá Thăng Long xác định năm 2020 vẫn sẽ tiếp tục đẩy mạnh những phong trào nhằm phát huy hơn nữa nội lực của doanh nghiệp, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh; nâng cao sản lượng chất lượng sản phẩm, đóng góp cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Hoài Ân