Công ty thủy điện Sơn La đạt danh hiệu doanh nghiệp vì người lao động

Vừa qua, tại buổi lễ “Vinh danh Doanh nghiệp vì người lao động” Công ty thủy điện Sơn La đã vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ LĐTB&XH vì đã thực hiện tốt Bộ Luật lao động và làm tốt công tác chăm lo

Theo đó, để được vinh danh Doanh nghiệp vì người lao động, Công ty phải đạt 64 tiêu chí trong Bảng chấm điểm DN vì người lao động do Ban tổ chức chương trình đưa ra.

Các tiêu chí trong Bảng chấm điểm là tổng hợp các chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người lao động, các doanh nghiệp phải đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và phải có nhiều chế độ có lợi hơn so với pháp luật.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Công đoàn Công ty (người đứng thứ 5 từ trái sang) nhận biểu trưng DN tham gia Câu lạc bộ DN vì người lao động năm 2017

Các tiêu chí chấm điểm gồm công tác tuyển dụng hợp đồng lao động; thực hiện Quy chế dân chủ tại đơn vị; chế độ tiền lương cho người lao động; phụ cấp và tiền thưởng cho người lao động; chế độ phúc lợi cho người lao động; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; công tác an toàn vệ sinh lao động; chế độ đóng Bảo hiểm xã hội cho người lao động; hoạt động của tổ chức Công đoàn tại doanh nghiệp.

Trải qua 2 vong đánh giá, Công ty thủy điện Sơn La đã được Ban tổ chức chương trình chấm điểm, đánh giá là 1 trong 74 doanh nghiệp đạt danh hiệu doanh nghiệp vì người lao động năm 2017, vượt qua trên 300 doanh nghiệp gửi hồ sơ tham dự chương trình.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Công đoàn Công ty (người ở giữa) nhận Bằng khen của Bộ Lao đông TB&XH và danh hiệu DN vì người lao động tại buổi lễ vinh danh.

Với việc đạt tiêu chí xuất sắc, tiêu biểu Công ty thủy điện Sơn La đã là 1 trong 10 Doanh nghiệp được Bộ Lao động TB&XH tặng Bằng khen vì đã thực hiện tốt Bộ Luật lao động và làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động năm 2017.

Đây là năm thứ 3 liên tục Công ty thủy điện Sơn La được vinh danh Doanh nghiệp vì người lao động; là nguồn cổ vũ, động viên, mục tiếu để Công ty tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, tài sản quý giá nhất của Công ty trong những năm tiếp theo.


Nguyễn Đắc Cường