Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa: Tạo năng suất đột phá từ ứng dụng khoa học công nghệ

Khoa học và công nghệ mới tạo ra bước đột phá về năng suất và chất lượng sản phẩm, 5 năm qua, Công ty Thuốc lá Thanh Hóa luôn coi trọng việc ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất và coi đây là động lực chủ yếu để hội nhập kinh tế trong thế kỷ 21.

Ưu tiên đầu tư cho công nghệ

Từ nhiều năm nay, với tầm nhìn chiến lược, Đảng ủy và lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa hết sức chú trọng, quan tâm và triển khai mạnh mẽ hoạt động khoa học và công nghệ. Nhằm nâng cao chất lượng sợi, điếu thuốc, bao thuốc, Công ty thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng nguyên liệu trong sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Tất cả nguyên liệu sử dụng đã tách mảnh, được bảo quản tốt thực hiện theo qui trình lên men tự nhiên. Được kiểm soát chất lượng trước khi đưa vào sản xuất.

Dây chuyền vấn điếu Hauni  Protos 80C

Dây chuyền vấn điếu Hauni  Protos 80C

Công ty đã nhập các thiết bị công nghệ mới và nghiên cứu các sản phẩm mới nhằm đa dạng hoá sản phẩm phục vụ, đáp ứng nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.

Công ty và tổ chức nghiên cứu và sử dụng các loại nguyên liệu, phụ liệu, hương liệu thuốc lá để giảm hàm lượng Tar và Nicotin trong khói thuốc lá và đã đạt được mục tiêu theo lộ trình của Chính phủ.

Bên cạnh đó, Công ty chú trọng đầu tư nghiên cứu sản phẩm mới như: Thực hiện việc chuyển giao và nghiên cứu để sản xuất các mác thuốc Xì gà đầu tiên tại Việt Nam đã được người tiêu dùng Việt Nam và Nước ngoài đón nhận.

Trong những năm qua, Công ty đã thực hiện những dự án đầu tư máy móc thiết bị cho sản xuất, dự án cải tạo xưởng mới, di chuyển Phân xưởng Sửa chữa thiết bị; Triển khai dự án cải tạo trụ sở Công ty, Thực hiện dự án Xưởng xì gà, hệ thống báo cháy... Tổng giá trị đầu tư năm năm ước 71,7 tỷ đồng. Công ty đã hợp tác với tập đoàn thuốc lá JT để nhập dây chuyền trị giá hàng 100 tỷ để sản xuất các mác thuốc khuôn Compact bé, đường kính điếu thuốc 7.0 mm.

Nhiều đề tài xuất sắc được nghiệm thu

5 năm qua, công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ của Công ty đã đạt được nhiều kết quả. Về nghiên cứu chế tạo mới thiết bị: Công ty đã chế tạo thành công 5 máy cấp sợi cho máy cuốn điếu; Chế tạo các băng tải dây chuyền sợi, máy phối sợi; Chế tạo các cụm thiết bị để xoay đầu bao trên dây chuyền máy bao; Nghiên cứu, chế tạo thành công thiết bị thí nghiệm đo độ xốp của Sợi, độ cứng của điếu thuốc.

Hưởng ứng phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cán bộ công nhân viên Công ty đã có nhiều cải tiến thiết bị và các giải pháp hữu ích. Với tổng số cán bộ, nhân viên 669 người, trong đó, cán bộ, công nhân viên trình độ Đại học và trên đại học có 185 người, cao đẳng, trung cấp có 161 người.

5 năm qua, Công ty có 171 sáng kiến, giải pháp hữu ích, góp phần tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, ước tính đã làm lợi cho Công ty hơn 9,8 tỷ đồng. Công ty Thuốc lá Thanh Hóa đã dành hơn 400 triệu đồng để thưởng cho cá nhân, tập thể có những sáng kiến xuất sắc, ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh.

Thanh Tú