Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam bộ về đích sớm bảo dưỡng sửa chữa lớn

Trong đợt dừng khí để thực hiện bảo dưỡng sửa chữa lớn toàn Hệ thống đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 1 - năm 2021, Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam bộ (KĐN) đã phối hợp hoàn thành  100% (27/27) các đầu việc đã đề ra thuộc nhiệm vụ của KĐN, đảm bảo mục tiêu An toàn - Hiệu quả- Tiến độ; về đích sớm trước 36 giờ so với kế hoạch đề ra.

Công ty Vận chuyển Khí Đông Nam (KĐN) là đơn vị thành viên của Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS), được giao nhiệm vụ quản lý, vận hành, khai thác hệ thống đường ống dẫn khí và các trạm phân phối khí ở những công trình khí trải dài trên địa bàn Bà Rịa – Vũng Tàu, Đồng Nai và Tp.HCM. Với công suất vận chuyển, cung cấp khoảng 22 triệu m3 khí/ngày đêm, đơn vị đã đóng góp cho quá trình sản xuất khoảng 15% sản lượng điện, 40% sản lượng đạm cả nước; góp phần cùng PV GAS giữ vững vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng và an ninh lương thực Quốc gia. 

PV GAS
Công nhân KĐN trong đợt Bảo dưỡng sửa chữa tổng thể năm 2021 

Với mục tiêu duy trì và đảm bảo độ an toàn, độ tin cậy tuyệt đối của hệ thống; cũng như giữ vững các tiêu chuẩn cao trong vận hành các công trình khí, cùng với đợt dừng khí của Hệ thống đường ống khí Nam Côn Sơn 1 từ ngày 01 đến ngày 05/09/2021, Công ty Vận chuyển khí Đông Nam bộ đã phối hợp với các đơn vị, triển khai kế hoạch dừng khí để thực hiện công tác Bảo dưỡng sửa chữa (BDSC) tổng thể (Turnaround – TA) năm 2021, theo chu kỳ 5 năm/một lần. 

Theo kế hoạch đã được phê duyệt, công tác TA 2021 được triển khai liên tục trong 5 ngày tại Trung tâm Phân phối Khí Phú Mỹ (GDC Phú Mỹ - thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), Trung tâm Phân phối Khí Nhơn Trạch (GDC Nhơn Trạch – huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) và các trạm van. 

TA 2021 diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và tỉnh Đồng Nai đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tiếp ứng với điều kiện thực tế, KĐN đã nhanh chóng, chủ động xây dựng, ban hành và báo cáo Phương án phối hợp và ứng phó phòng chống dịch Covid-19 trong đợt dừng khí đến chính quyền địa phương liên quan; phổ biến, quán triệt đến từng nhân sự (CBCNV và Nhà thầu) tuân thủ phương án đã được ban hành; tổ chức phân vùng cho từng khu vực “3 tại chỗ” của mỗi đơn vị, bộ phận; phân luồng di chuyển, phân vùng thực hiện công việc tại site cho lực lượng tương ứng để hạn chế tối đa tiếp xúc; đảm bảo tuân thủ đầy đủ khuyến cáo của cơ quan y tế, của ban chỉ đạo Phòng chống dịch của PV GAS… Đối với nhân sự làm việc và thực hiện BDSC tại zone 0, Công ty đã chủ động bố trí “vùng đệm” kiểm soát dịch trước 7 ngày để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Trung tâm điều khiển... Song song đó, Công ty cũng đã thường xuyên, liên tục cập nhật các kịch bản, tình huống phù hợp với tình hình mới, nhằm đảm bảo mục tiêu vừa thực hiện thành công đợt TA 2021, vừa giữ vững an toàn phòng chống dịch. 

Từ 00h30 ngày 01/09/2021, KĐN bắt đầu quá trình thực hiện bảo dưỡng sửa chữa TA 2021 tại các hạng mục liên quan đến Hệ thống khí NCS1; ngừng cấp khí đến các Nhà máy Điện Phú Mỹ 1, Phú Mỹ 2.2, Phú Mỹ 3, Phú Mỹ 4 (khu vực Phú Mỹ) và Nhà máy Điện Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 2 (khu vực Nhơn Trạch); nhưng vẫn đảm bảo vận hành an toàn, hoạt động ổn định hệ thống cấp khí Cửu Long, Nam Côn Sơn 2 cho Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Nhà máy Điện Phú Mỹ 2.1, các hộ tiêu thụ thấp áp tại Phú Mỹ, Nhơn Trạch, Hiệp Phước. 

PV GAS
Với nỗ lực của KĐN và các bên liên quan, hệ thống đã sớm đưa nguồn khí Nam Côn Sơn vào cung cấp cho khách hàng trước 36 giờ so với kế hoạch ban đầu. 

Trong đợt dừng khí này, KĐN đã triển khai 27 đầu việc theo kế hoạch. Nhằm đảm bảo triệt để công tác phòng chống dịch COVID 19, thực hiện nghiêm phương án 3 tại chỗ trong các khu công nghiệp có tình hình dịch bệnh phức tạp, công ty KDN đã phối hợp chặt chẽ cùng công ty Dịch vụ Khí tối ưu hoá các nguồn lực nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng công việc như đã đề ra. Tổng số nhân sự tham gia thực hiện cho đợt TA 2021 là hơn 220 người bao gồm nhân sự KĐN, nhân sự công ty Dịch vụ khí (DVK) và các nhân sự nhà thầu khác. Trong đó tại GDC Phú Mỹ là hơn 160 nhân sự, tại GDC Nhơn Trạch hơn 60 nhân sự. 

Khối lượng công việc nhiều, phức tạp nhưng thời gian dừng khí theo kế hoạch ngắn (5 ngày) và nhất là tính chất phức tạp của dịch bệnh đã ảnh hưởng lớn tới tiến độ thực hiện. Tuy nhiên với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, kiểm soát an toàn nghiêm ngặt, sự tập trung cao độ mọi nguồn lực, thực hiện các giải pháp linh hoạt và hiệu quả của tập thể lãnh đạo, người lao động công ty KDN, DVK... đến 12h00 ngày 4/9/2021, KĐN đã phối hợp hoàn thành 100% (27/27) các đầu việc đã đề ra trong công tác TA 2021, đảm bảo mục tiêu An toàn - Hiệu quả- Tiến độ. Như vậy, với nỗ lực của KĐN và các bên liên quan, hệ thống đã sớm đưa nguồn khí Nam Côn Sơn vào cung cấp cho khách hàng trước 36 giờ so với kế hoạch ban đầu. 

TA 2021 tại GDC Phú Mỹ, GDC Nhơn Trạch và các trạm van đã diễn ra thành công, một lần nữa khẳng định năng lực quản lý và phối hợp của KĐN, đảm bảo hệ thống công trình khí được vận hành an toàn, chất lượng, bảo vệ môi trường và phòng chống dịch bệnh hiệu quả.

Xuân Hà