CPI 10 tháng tăng 2,48% trước tác động giá xăng dầu, thịt lợn

Riêng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2019 tăng 0,59% so với tháng trước...

Lạm phát cơ bản bình quân 10 tháng năm 2019 tăng 1,92% so với bình quân cùng kỳ năm 2018.

Bình quân CPI 10 tháng năm 2019 tăng 2,48% do giá thịt lợn, giá xăng dầu tăng cùng với việc điều chỉnh tăng giá dịch vụ giáo dục. Tuy nhiên, đây vẫn là mức tăng bình quân 10 tháng thấp nhất trong 3 năm gần đây.

Theo báo cáo từ Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng tháng 10/2019 tăng 0,59% so với tháng trước, tăng 2,79% so với tháng 12/2018 và tăng 2,24% so với cùng kỳ năm trước.

Trong mức tăng 0,59% CPI tháng 10/2019, có 10/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, trong đó nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng cao nhất 1,04%. Trong nhóm hàng ăn uống thì lương thực tăng 0,05%; thực phẩm tăng 1,57%.

giá thịt lợn
Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng cao nhất 1,04%

 

Nhóm giao thông cũng tăng 0,99% do ảnh hưởng từ đợt điều chỉnh tăng giá xăng, dầu vào thời điểm 1/10/2019 và điều chỉnh giảm giá xăng, dầu vào thời điểm 16/10/2019 làm chỉ số giá xăng, dầu tăng 2,22%. Giá xăng dầu đã tác động làm CPI chung tăng 0,1%.

Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,53% chủ yếu do giá gas trong nước điều chỉnh tăng vào thời điểm 1/10/2019 làm chỉ số giá gas tăng 7,62%, góp phần làm CPI chung tăng 0,09%.

Nhóm giáo dục tăng 0,19% trong đó dịch vụ giáo dục tăng 0,21% do một số địa phương thực hiện tăng học phí năm học mới 2019-2020.

Ngoài ra, nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,12%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,09%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,06%; đồ uống, thuốc lá và nhóm thuốc và dịch vụ y tế đều tăng 0,04%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,17%.

Chỉ riêng nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,06%.

Tính chung, CPI bình quân 10 tháng năm 2019 tăng 2,48% so với bình quân cùng kỳ năm 2018.

Lạm phát cơ bản tháng 10/2019 tăng 0,15% so với tháng trước và tăng 1,99% so với cùng kỳ năm trước.

Lạm phát cơ bản bình quân 10 tháng năm 2019 tăng 1,92% so với bình quân cùng kỳ năm 2018. 

Theo Vneconomy