Đã có 5.011 doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử

Hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% Chi cục Thuế trực thuộc, đã có 55 ngân hàng thương mại hoàn thành kết nối nộp thuế điện tử với Tổng cục Thuế.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 01 và chương trình hành động của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế tiếp tục triển khai các giải pháp cải cách thủ tục hành chính thuế, triển khai theo tiến độ các dự án công nghệ thông tin.

Đặc biệt, đã đẩy nhanh tiến độ triển khai và mở rộng thực hiện khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử, hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế và  triển khai hoàn thuế điện tử với kết quả khả quan.

Hệ thống khai thuế điện tử đã được triển khai tại 63/63 tỉnh, thành phố và 100% Chi cục Thuế trực thuộc. Theo đó, có 817.989 doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ khai thuế điện tử, đạt 99,3% số doanh nghiệp đang hoạt động, số lượng hồ sơ khai thuế điện tử đã tiếp nhận từ ngày 01/01/2021 đến ngày 19/04/2021 là 6.590.781 hồ sơ.

Về nộp thuế điện tử, đã có 55 ngân hàng thương mại hoàn thành kết nối nộp thuế điện tử với Tổng cục Thuế. Có 63 Cục Thuế triển khai dịch vụ Nộp thuế điện tử và tuyên truyền, vận động doanh nghiệp tham gia sử dụng dịch vụ. Tính đến 19/04/2021, số lượng doanh nghiệp đã đăng ký tham gia sử dụng dịch vụ với cơ quan thuế là 811.724 doanh nghiệp, đạt tỷ lệ 98,5%.

Số lượng doanh nghiệp hoàn thành đăng ký dịch vụ với ngân hàng là 810.250 doanh nghiệp, đạt 98,4% trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động. Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 19/04/2021, các doanh nghiệp đã nộp tiền thuế thông qua 1.449.727 giao dịch nộp thuế điện tử với số tiền trên 247.003 tỷ đồng và 7.555.445 USD.

Cùng với các dịch vụ trên, đến  nay tổng số doanh nghiệp tham gia hoàn thuế điện tử là 5.011 trên tổng số 5.146 doanh nghiệp hoàn thuế (đạt 97,4%). Số hồ sơ tiếp nhận là 7.611 hồ sơ trên tổng số 7.761 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98,1%. Tổng số hồ sơ hệ thống đã giải quyết hoàn là 5.015 hồ sơ với tổng số tiền hơn 30.008 tỷ đồng.

Ngoài ra, Tổng cục Thuế đã tổ chức hỗ trợ cho các doanh nghiệp tham gia thí điểm hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế tại TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, TP Đà Nẵng. Có 255 doanh nghiệp đang tham gia thí điểm sử dụng hệ thống hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế. Từ ngày 01/01/2021 đến 19/4/2021 có 113.662 hóa đơn đã được cấp mã với tổng doanh thu là hơn 10.624 tỷ đồng, số thuế trên hóa đơn đã cấp mã là hơn 929 tỷ đồng.

 

Phương Anh