Đại hội Đảng bộ VEAM nhiệm kỳ 2020-2025: Đoàn kết, đổi mới, nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp

Trong không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ XIII, ngày 16/6/2020, tại Hà Nội, Đảng bộ cơ quan Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Mục tiêu trong nhiệm kỳ tới, đoàn kết, đổi mới nhằm hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, đồng chí Bùi Quang Chuyện - Chủ tịch HĐQT, Phó Bí thư Đảng bộ cơ quan VEAM đã trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 – 2020, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ VEAM.

Đồng chí Bùi Quang Chuyện - Chủ tịch HĐQT, Phó Bí thư Đảng bộ cơ quan VEAM đã trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2015 – 2020, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ VEAM.

 

Là doanh nghiệp cổ phần, vốn nhà nước chi phối, VEAM hoạt động dựa trên 3 trụ cột chính là động cơ, máy nông nghiệp, công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp ô tô xe máy.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy Cơ quan VEAM đã nỗ lực tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện nghiêm tức đường lối, chủ trương của Đảng, duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh; ổn định việc làm, đời sống cho người lao động, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước.

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn về tiêu thụ do chính sách thuế VAT đối với sản xuất máy nông nghiệp chưa được tháo gỡ, các đơn vị thành viên khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn, … nhưng về cơ bản VEAM đã hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra: năm 2015 tổng doanh thu đạt 5.325 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 3,335 tỷ đồng, đến năm 2019 doanh thu tăng 8.512 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 7,043 tỷ đồng. Các chỉ tiêu đều có mức tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước, đặc biệt là lợi nhuận sau thuế. Riêng năm 2019, một số chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt cao nhất từ trước đến nay, tăng 211% so với đầu kỳ.

ong bui quang chuyen

Ông Bùi Quang Chuyện, khẳng định, mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần vượt khó, tập thể đảng viên, cán bộ công nhân viên VEAM luôn đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn. Các chỉ số về kết quả hoạt động SXKD đã thể hiện sự tăng trưởng vượt bậc của VEAM trong nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Kết quả đạt được là nhờ các cấp ủy đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Duy trì thực hiện và nâng cao về chất lượng, học tập quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, qua đó, đã tạo nên những chuyển biến tích cực trong tư tưởng của cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Phan Văn Bản – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương đã đánh giá cao hoạt động cảu Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty VEAM trong nhiệm kỳ vừa qua

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phan Văn Bản – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương đã đánh giá cao những đóng góp của VEAM trong sản xuất công nghiệp hỗ trợ, sản xuất ô tô xe máy, đặc biệt là việc thực hiện nhiệm vụ chính trị là sản xuất máy nông nghiệp, góp phần cơ giới hóa, phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, góp phần đảo bảo an ninh lương thực của đất nước.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Cơ quan Tổng công ty VEAM đã chú trọng đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết TW 4 khoác XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đó là những kết quả rất đáng phấn khởi, tự hào là tiền đề quan trọng cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tiếp theo.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, đồng chí Phan Văn Bản đề nghị cấp ủy VEAM thẳng thắn đánh giá những tồn tại, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ cơ quan Tổng Công ty VEAM nhiệm kỳ tới để rút kinh nghiệm thực hiện tốt hơn trong nhiệm kỳ tới. Đồng thời nhất trí với các phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đặt ra trong báo cáo chính trị và các nội dung góp ý kiến của các đồng chí đảng viên tham dự đại hội.

Tuy nhiên để thực hiện các mục tiêu trong nhiệm kỳ tới, đồng chí Phan Văn Bản cũng đề nghị Cấp ủy VEAM nhiệm kỳ 2020-2025 cần quan tâm thêm một số vấn đề. Đó là, cần tập trung xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh để nâng cao vai trò của lãnh đạo cấp ủy, xây dựng tinh thần đoàn kết từ đảng ủy đến cấp ủy các đảng bộ, chi bộ trực thuộc để hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2020 -2025. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng thực hiện hiện Nghị quyết TW4 (khóa VII).

Quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng đến công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, đảng viên người lao động cũng như xây dựng được đội ngũ cán bộ đảng viên, lãnh đạo các cấp có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thực trách nhiệm cao, có chuyên môn sâu… đây là yếu tố có tính quyết định đến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của VEAM trong giai đoạn mới…

Đại hội Đảng bộ VEAM nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ra 5 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Tổng công ty VEAM nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đảng bộ VEAM nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ra 5 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Tổng công ty VEAM nhiệm kỳ 2020-2025 và 10 đồng chí đảng viên ưu tú đi dự đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Khắc Hải, Q. Tổng Giám đốc VEAM, là một trong 5 đồng chí được bầu vào Ban chấp hành nhiệm kỳ 2020 -2025 cho biết "Nhiệm vụ mới là vinh dự nhưng cũng là trọng trách mà Đại hội đã giao phó. Chúng tôi hứa sẽ đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 -2025".

Hưng Nguyên