Đạm Cà Mau thuộc top các nhà máy tiêu hao năng lượng thấp

Đạm Cà Mau được Haldor Topsoe đánh giá là nhà máy có mức tiêu hao năng lượng tốt trên nhất thế giới với suất tiêu hao trung bình đạt khoảng 28GJ/MT (tiêu hao sản xuất NH3 – không bao gồm tiêu hao phụ trợ).

Nhà máy Đạm Cà Mau vừa phối hợp với Haldor Topsose (Nhà bản quyền công nghệ của phân xưởng Ammonia) thực hiện Benchmarking Nhà máy Đạm Cà Mau với các Nhà máy tương tự khác trên thế giới (so với 24 nhà máy sử dụng bản quyền tương tự, trên 8 quốc gia khác nhau).

Sau quá trình đánh giá kết quả Benchmarking của Haldor Topsoe Nhà máy Đạm Cà Mau đã nằm trong Top các Nhà máy có hiệu quả hoạt động tốt nhất về công suất trung bình theo năm. Nhà máy Đạm Cà Mau nằm ở Top 10% các Nhà máy có Công suất cao của thế giới. Thực tế đã ghi nhận, công suất của Nhà máy luôn duy trì ổn định ở mức kỷ lục 110%, cao hơn 1% so với Top 10% những nhà máy sử dụng cùng bản quyền là 109%.

Về tiêu hao năng lượng, Đạm Cà Mau được Haldor Topsoe đánh giá là nhà máy có mức tiêu hao năng lượng tốt trên nhất thế giới với suất tiêu hao trung bình đạt khoảng 28GJ/MT (tiêu hao sản xuất NH3 – không bao gồm tiêu hao phụ trợ).

Với mức tiêu hao năng lượng này, Đạm Cà Mau cũng nằm trong top 10% các Nhà máy có tiêu hao năng lượng thấp nhất. Cùng với đó, suất tiêu hao năng lượng của Nhà máy trong thời gian vừa qua luôn duy trì ở mức mức thấp kỷ lục, thấp hơn khoảng 4.0 GJ/MT so với Top 10% những nhà máy sử dụng cùng bản quyền.

Mặc dù duy trì thực hiện phương án tăng tải nhà máy để tiết giảm chi phí sản xuất và giảm tiêu hao năng lượng nhưng công tác vận hành nhà máy luôn đạt trạng thái an toàn và tin cậy.

Từ sau bảo dưỡng tổng thể 2019 đến thời điểm thực hiện benchmarking, Nhà máy vận hành liên tục và ổn định, không xảy ra dừng máy do sự cố gây mất sản lượng. Chính vì vậy, Đạm Cà Mau nằm trong top những Nhà máy hoạt động ổn định nhất khi thực hiện benchmarking của Haldor Topsoe.

Để có được thành quả này cần phải kể đến những sáng kiến tiêu biểu như việc cải hoán tháp hấp thụ CO2 (C04302), sửa chữa thành công turbine PT04301, nâng công suất xưởng Amo và Urea lên 110% .... đã góp phần không nhỏ trong việc tiết kiệm chi phí, tối ưu hóa công suất và giảm tiêu hao năng lượng cho Nhà máy.

Với kết quả Benchmarking vượt trội nhà bản quyền Handor Topsoe đã lên kế hoạch cấp chứng nhận vận hành an toàn, ổn định và nhà máy có mức tiêu hao năng lượng thấp nhất cho PVCFC. Chặng đường 9 năm làm nên thương hiệu Đạm Cà Mau có quá nhiều gian nan, thử thách, Nhà máy Đạm Cà Mau luôn nỗ lực vượt qua để có được thành công ngày hôm nay. 

 

Thanh Xuân