Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam phát huy tốt vai trò nòng cốt, tiêu biểu

Vừa qua, tại Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) đã tổ chức Đại hội Đảng lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là Đại hội mở đầu cho Đại hội cấp cơ sở và là Đại hội điểm của Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.

Khẳng định hạt nhân lãnh đạo, tham mưu và điều hành

Báo cáo tại Đại hội cho biết, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) đã nỗ lực, bám sát mục tiêu, định hướng của Đảng ủy Tổng công ty Vinataba, thực hiện tốt công tác lãnh đạo, tham mưu, quản lý và điều hành linh hoạt từng lĩnh vực, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ của Tổng công ty.

Theo đó, Đảng bộ cơ quan Vinataba đã chỉ đạo các ban chuyên môn thực hiện tốt và có hiệu quả vai trò tham mưu cho lãnh đạo Tổng công ty trong công tác huy động, quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại Công ty mẹ và toàn Tổng công ty: Đảm bảo cân đối vốn, thực hiện linh hoạt các giải pháp đầu tư bổ sung vốn điều lệ và huy động vốn vay tại Công ty mẹ - Tổng công ty và các công ty con…

Trong nhiệm kỳ qua, Công tác quản lý tài chính và công tác kế toán tại Công ty mẹ và toàn Tổng công ty Vinataba luôn chấp hành nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật, đảm bảo tình hình tài chính an toàn, lành mạnh. Vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp luôn được bảo toàn và phát triển. Lợi nhuận sau thuế toàn Tổng công ty tăng trưởng bình quân 5,7%/năm, từ 1.040 tỷ đồng năm 2015 lên 1.300 tỷ đồng năm 2019. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu hàng năm của toàn Tổng công ty đều đạt trên 15%.

Tổng doanh thu (không bao gồm doanh thu khối bánh kẹo) năm 2015 là 23,8 nghìn tỷ đồng; năm 2019 là 25,3 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015-2019 là 1,5%/năm. Nộp ngân sách năm 2015 là 8,7 nghìn tỷ đồng; năm 2019 là 11,4 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015-2019 là 7,1%/năm. 

Thu nhập bình quân năm 2015 là 10,6 triệu đồng/người/tháng; năm 2019 là 18,1 triệu đồng/người/tháng, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015-2019 là 14,2%/năm.

Lãnh đạo VInataba phát biểu chỉ đạo
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Vinataba Hồ Lê Nghĩa phát biểu tại Đại hội

Trách nhiệm, hành động, sáng tạo, hiệu quả

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Vinataba Hồ Lê Nghĩa đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Đảng bộ Cơ quan đã đạt được “trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức đối với ngành công nghiệp Thuốc lá trên thế giới và đặc biệt là tại Việt Nam, 5 năm qua tiếp tục ghi dấu bước phát triển vượt bậc của Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, khẳng định vai trò nòng cốt và những đóng góp hết sức tiêu biểu của Đảng bộ Cơ quan Tổng công ty”.

Ông Hồ Lê Nghĩa nhấn mạnh: Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan khoá V, nhiệm kỳ 2020 - 2025, các cán bộ, đảng viên cần công tâm, khách quan và sáng suốt lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn về năng lực trình độ, phẩm chất đạo đức lối sống, có khả năng quy tụ, là hạt nhân lãnh đạo để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ra mắt ban Chấp hành
Ban Chấp hành khóa mới ra mắt tại Đại hội 

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 07 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Chí Nhân - Thành viên Hội đồng thành viên Tổng công ty được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy cơ quan Tổng công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với phương châm hành động xuyên suốt nhiệm kỳ: “Đổi mới tư duy, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nâng cao chất lượng tham mưu, quản lý, điều hành; phát huy vai trò nòng cốt trong Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam”.

Đại hội đề ra mục tiêu tổng quát, phát huy vị trí, vai trò hạt nhân lãnh đạo của Đảng bộ cơ quan Tổng công ty, tiếp tục giữ vững Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu toàn Đảng bộ Tổng công ty.

Thanh Tú