Đảng bộ Công ty TNHH Hải Hà - Kotobuki: Giữ vững vai trò nòng cốt của Đảng

Sáng ngày 26/5/2020 tại trụ sở Công ty 25 Trương Định, Hà Nội, Công ty TNHH Hải Hà - Kotobuki đã tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Bùi Nhật Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty (TCT), Phó Tổng Giám Đốc TCT Thuốc lá Việt Nam đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Đến dự, còn có các đồng chí đại diện TCT Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) cùng toàn thể 35 đồng chí đảng viên trong Đảng bộ Công ty TNHH Hải Hà - Kotobuki.

Toàn cảnh đại hội

Quang cảnh Đại hội VII của Đảng Bộ công ty TNHH Hải Hà - Kotobuki

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Công ty Hải Hà - Kotobuki  luôn xác định việc xây dựng Đảng, nâng cao vai trò của Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển sản xuất kinh doanh là nhiệm vụ trung tâm, gắn với thực hiện công tác an sinh xã hội nhằm tập trung trí tuệ, đổi mới tư duy, phát huy sức mạnh tập thể, chấp nhận cạnh tranh để hội nhập kinh tế khu vực và thế giới.

Đoàn chủ tịch
Ông Bùi Nhật Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy TCT, Phó Tổng Giám Đốc TCT Thuốc Lá Việt Nam đã đến dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ông Bùi Nhật Tiến - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy TCT, Phó Tổng Giám Đốc TCT Thuốc Lá Việt Nam đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Công ty đạt được trong nhiệm kỳ qua. Ông Tiến nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Công ty cần lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển; sắp xếp, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của từng ban, đơn vị trong toàn Đảng bộ.

Tại Đại hội đã bầu 5 đồng chí tham gia vào Ban chấp hành Đảng bộ Công ty TNHH Hải Hà - Kotobuki, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công ty.

Ra mắt ban chấp hành

Ra mắt Ban chấp hành mới

Đại hội Đảng bộ lần thứ VII công ty TNHH Hải Hà - Kotobuki đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh tuyên bố bế mạc Đại Hội và trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng cấp trên, các đại biểu khách mời và toàn thể các đồng chí đảng viên dự Đại Hội.

 

PV