Đảng bộ Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại: Phát huy sức mạnh tập thể, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng ngày 24/3/2020, Đảng bộ Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng bộ Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại được vinh dự lựa chọn tổ chức đại hội điểm đầu tiên trong 3 đại hội điểm trên tổng số đại hội của 70 tổ chức đảng trực thuộc Bộ Công Thương.

Đại hội tập trung đánh giá những kết quả thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Ban chấp hành khóa mới để lãnh đạo Đảng bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung tâm nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội chấp hành nghiêm các biện pháp y tế, phòng chống dịch Covid-19
Đại hội chấp hành nghiêm các biện pháp y tế, phòng chống dịch Covid-19

Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Hoàng Quốc Vượng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ Công Thương, Thứ trưởng Bộ Công Thương; đồng chí Phan Văn Bản - Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ; các đồng chí đại diện các Ban đảng Đảng ủy Bộ Công Thương. Ngoài ra, Đại hội còn có sự tham dự của các đồng chí đại diện cho các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương.

Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại có 13 đơn vị trực thuộc, trong đó có 2 chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng và tại thành phố Hồ Chí Minh; thực hiện chức năng cung cấp thông tin phục vụ quản lý Nhà nước của Bộ Công Thương, hỗ trợ hoạt động hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp. Tổng số công chức, viên chức, lao động đến tháng 3/2020 là 172 người.

Đảng bộ Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại trực thuộc Đảng bộ Bộ Công Thương. Tính đến tháng 3/2020, Đảng bộ Trung tâm có 64 đảng viên (61 đảng viên chính thức, 3 đảng viên dự bị); sinh hoạt tại 7 chi bộ trực thuộc.

Trong nhiệm kỳ qua, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Công Thương, Đảng bộ Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại đã thực hiện thành công các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình, kế hoạch công tác; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc Trung tâm chỉ đạo cán bộ, đảng viên và viên chức phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Cụ thể, Đảng ủy Trung tâm đã lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc việc quán triệt, tổ chức thực hiện Điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ Công Thương;  xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản của Ban Chấp hành theo nhiệm kỳ và hàng năm theo quy định; duy trì chế độ báo cáo thường xuyên, kịp thời theo yêu cầu của Đảng ủy Bộ Công Thương.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong chỉ đạo từ Đảng uỷ đến cấp uỷ các chi bộ, Đảng ủy Trung tâm và các chi ủy đã tích cực triển khai Nghị quyết đại hội Đảng bộ Trung tâm; đề ra chương trình làm việc cụ thể, xác định những trọng tâm, trọng điểm trong từng thời kỳ và nỗ lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Đảng ủy Trung tâm luôn có sự phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng; phổ biến, quán triệt và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Trung ương; cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng trên cơ sở các chương trình hành động sát với thực tế của Trung tâm. Các cuộc họp Đảng ủy, Ban Giám đốc được duy trì đều đặn hàng tháng, đề ra những chủ trương, nhiệm vụ trọng tâm, kịp thời chỉ đạo các chi bộ triển khai thực hiện.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy thường xuyên quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác dân vận; tuân thủ thực hiện nghiêm túc các quy định trong công tác tổ chức, cán bộ và quản lý đảng viên; tinh giản lao động theo lộ trình và đạt hiệu quả cao; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, coi trọng công tác giám sát thường xuyên.

Chất lượng sinh hoạt các chi bộ trực thuộc được cải thiện rõ rệt, đảm bảo số kỳ và nội dung sinh hoạt theo quy định, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào các kỳ sinh hoạt thường kỳ; đổi mới phương thức sinh hoạt chuyên đề bằng nhiều hình thức phong phú. Đảng ủy cũng lãnh đạo Trung tâm không ngừng chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động.

Đồng chí Phạm Hưng - Bí thư Đảng ủy Trung tâm báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung tâm nhiệm kỳ 2015-2020
Đồng chí Phạm Hưng - Bí thư Đảng ủy Trung tâm báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung tâm nhiệm kỳ 2015-2020

Trên cơ sở bám sát quan điểm chỉ đạo của Đảng ủy Bộ Công Thương, các nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm, đồng thời khắc phục những điểm còn hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Trung tâm xây dựng phương hướng mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề: “Dân chủ - Đoàn kết - Phát huy sức mạnh tập thể - Nâng cao hiệu quả hoạt động”, trong đó tập trung:

- Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh đoàn kết của tập thể, đổi mới hình thức, nội dung, phương thức cung cấp thông tin; tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; phát huy tính tự chủ, từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho tập thể viên chức thuộc Trung tâm.

- Phấn đấu Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, phấn đấu đạt trong sạch vững mạnh ít nhất 1 năm trong nhiệm kỳ. 100% các chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 20% đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ. Trung tâm phấn đấu trong nhiệm kỳ đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc; 90% các đơn vị trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; ít nhất 80% số đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; ít nhất 20 quần chúng tích cực và đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng.

- Tăng cường công tác xây dựng Đảng, phát huy dân chủ, tinh thần đoàn kết, sức mạnh tập thể; quan tâm thường xuyên đến công tác tư tưởng, tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng thiết thực, cụ thể hóa vào vị trí việc làm; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là vai trò của cấp ủy và lãnh đạo đơn vị. 

Đồng chí Hoàng Quốc Vượng, Bí thư Đảng uỷ Bộ Công Thương đánh giá cao các công tác của Đảng bộ Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại
Đồng chí Hoàng Quốc Vượng, Bí thư Đảng uỷ Bộ Công Thương đánh giá cao các công tác của Đảng bộ Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại

Thay mặt Đảng ủy Bộ Công Thương phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hoàng Quốc Vượng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng uỷ Bộ Công Thương, Thứ trưởng Bộ Công Thương chúc mừng và biểu dương tập thể Đảng bộ Trung tâm đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo của Đảng ủy về tổ chức đại hội điểm, đảm bảo khánh tiết phù hợp với tình hình thực tế hiện nay nhưng vẫn rất trang trọng. Đảng ủy Trung tâm đã nhận thức sâu sắc được ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của Đại hội; vừa lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, vừa tập trung tốt việc chuẩn bị và làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội các chi bộ trực thuộc, đặc biệt ngay từ các khâu:

- Chuẩn bị tốt các bước, hoàn thành đúng thời gian yêu cầu; chủ động, thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình công tác nhân sự cấp ủy, giới thiệu cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

- Xây dựng báo cáo chính trị- văn kiện quan trọng của Đại hội, thể hiện một cách tập trung tầm nhìn, bản lĩnh, ý chí, sức mạnh đoàn kết của cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên.

- Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy đã đánh giá đúng sự thật, chỉ ra những ưu, khuyết điểm và nguyên nhân, đề cao tự phê bình và phê bình, không nể nang, né tránh.

- Tổ chức tốt việc thảo luận tại các chi bộ, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện của Đại hội cấp trên trực tiếp và Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí đánh giá cao những kết quả Đảng bộ Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Những thành tích mà Đảng bộ Trung tâm đã đạt được trong nhiệm kỳ qua là hết sức quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Bộ Công Thương; đồng thời là tiền đề, là động lực để Trung tâm tiếp tục vững bước trong những năm tới.

 Đảng bộ Trung tâm và các chi bộ trực thuộc đã phát huy tinh thần tiên phong xây dựng, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đúng tiến độ, bám sát yêu cầu các kế hoạch, nhiệm vụ đã được Đảng ủy Bộ Công Thương xây dựng hàng năm, theo đúng các quy định của Trung ương, của Đảng ủy Khối, của Đảng ủy Bộ Công Thương.

Đồng thời, các đảng viên trong Đảng bộ Trung tâm luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc các quy chế làm việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công.  Các bài tham luận tại Đại hội cũng được Đồng chí ghi nhận và đánh giá cao về chất lượng, đặc biệt là các ý kiến thẳng thắn và sâu sắc, có tinh thần đóng góp và xây dựng cao.

Đảng uỷ Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại nhiệm kỳ 2020 - 2025 chụp cùng Thứ trưởng Vượng
Đảng uỷ Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại nhiệm kỳ 2020 - 2025 chụp ảnh kỷ niệm cùng Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Hoàng Quốc Vượng lưu ý Đảng bộ Trung tâm cần quan tâm một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Thứ nhất, về công tác xây dựng Đảng: (1) cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trên tinh thần: (i) tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, quy chế của các tổ chức đảng cơ sở; (ii) coi trọng công tác chính trị, tư tưởng, giữ vững ổn định trong cơ quan, đơn vị, (iii) nâng cao kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; (2) Tiếp tục tập trung xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh, có như vậy mới bảo đảm nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng; (3) Xây dựng khối đoàn kết thống nhất từ Đảng ủy Trung tâm đến cấp ủy các chi bộ, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể, lãnh đạo, cá nhân phụ trách, sâu sát công việc; (4) Xây dựng quy chế làm việc đảm bảo thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đồng thời đề cao vai trò cấp ủy trong kiểm tra việc thực hiện và chấp hành các Nghị quyết của Đảng đề ra.

- Thứ hai, tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt Đảng; nâng cao năng lực dự báo, tầm nhìn của đội ngũ cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị. Thực hiện tốt chế độ nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, xây dựng chi bộ, Đảng bộ vững mạnh.

- Thứ ba, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các chủ trương, nghị quyết, các quy định của Đảng, để đảm bảo từng nhiệm vụ, giải pháp đều được kiểm tra, giám sát thực hiện có hiệu quả. Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương; kết hợp giữa kiểm tra, giám sát của Đảng với giám sát của chuyên môn.

- Thứ tư, xây dựng và hoàn thiện các quy chế, phân công trách nhiệm rõ ràng; minh bạch, công khai trong các hoạt động quản lý và giải quyết công việc; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, quần chúng, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn, hạn chế những phát sinh, xây dựng tập thể đoàn kết.

- Thứ năm, nâng cao chất lượng thông tin, nhạy bén nắm bắt kịp thời xu thế của kinh tế công nghiệp và thương mại; mở rộng và tăng cường thông tin phục vụ công tác quản lý, điều hành của Bộ Công Thương; chú trọng công tác truyền thông theo định hướng, tập trung các lĩnh vực của Bộ quản lý; duy trì và phát triển thông tin hỗ trợ hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu của cộng đồng doanh nghiệp.

- Cuối cùng, cần có lộ trình bổ sung, tăng cường chất lượng nguồn nhân lực, trong đó, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm; quan tâm đến đào tạo đội ngũ cán bộ, đảng viên, chuyên môn sâu phù hợp và đáp ứng yêu cầu mới; chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Đồng chí Hoàng Quốc Vượng cũng đề nghị Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, sáng suốt lựa chọn những đồng chí tiêu biểu cho trí tuệ, đạo đức, uy tín, năng lực lãnh đạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, sẵn sàng cống hiến, bầu vào Ban chấp hành để tổ chức thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Trung tâm trong nhiệm kỳ 2020-2022; đồng thời lựa chọn những đồng chí tiêu biểu của Đảng bộ, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên để bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí chỉ đạo sau Đại hội, Đảng ủy Trung tâm cần sớm xây dựng Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội, sớm hoàn thiện văn kiện, các chương trình công tác, quy chế, phân công Ban chấp hành, ổn định để đi vào hoạt động.

Thay mặt các đảng viên dự Đại hội, đồng chí Phạm Hưng- Bí thư đảng ủy Trung tâm trân trọng cảm ơn những ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Hoàng Quốc Vượng và cam kết sẽ tiếp thu đầy đủ, cụ thể hóa trong chương trình công tác nhiệm kỳ của Đảng bộ. Đồng chí cũng trân trọng đề nghị Đảng ủy Bộ tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời để Đảng bộ Trung tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, đúng quy định, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại nhiệm kỳ 2020 - 2025, gồm 7 đồng chí.

Đảng ủy Trung tâm chụp cùng các đại biểu
Đảng ủy Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại chụp ảnh cùng các đại biểu

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu Đảng bộ Trung tâm đi dự Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 11 đồng chí, trong đó có 09 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

 

Vũ Trìu