Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam tổng kết thực hiện Nghị quyết 04-NQ⁄ĐUK của Đảng ủy Khối

Vừa qua, Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Nghị quyết 04-NQ⁄ĐUK của BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương; triển khai công tác kiểm tra, giám sát, công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng cuối năm 2021 của Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và tọa đàm công tác kiểm tra, kiểm soát 6 tháng đầu năm 2021.
Toan canh Hoi nghi

Để đảm bảo việc tổ chức Hội nghị hiệu quả đồng thời thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, Đảng ủy Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (TCT) đã tổ chức Hội nghị theo hình thức trực tuyến (online meeting) kết nối tới 22 điểm cầu của các cơ sở đảng trực thuộc.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy TCT; Các đồng chí Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra Đảng ủy TCT; Các đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở trực thuộc, Phụ trách công tác kiểm tra, giám sát chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025; Các đồng chí trưởng phòng/ban phụ trách công tác phòng chống tham nhũng của các đơn vị; Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Nhân sự, Ban Tuyên giáo Đối ngoại, Ban Tài chính Kế toán, Văn phòng Tổng công ty và Ban Kiểm tra Kiểm soát TCT.

Ông Bùi Thanh Bình - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối DNTW

Ông Bùi Thanh Bình - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối DNTW

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Bùi Thanh Bình - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối DNTW và ông Đoàn Hồng Ngọc - Phó Vụ trưởng Vụ Theo dõi Phòng, chống tham nhũng.

Tại Hội nghị, bà Trần Thị Hoàng Mai - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên HĐTV TCT Thuốc lá Việt Nam đã trình bày tóm tắt báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết 04-NQ/ĐUK ngày 06/12/2013 của BCH Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra.

Báo cáo đã nêu rõ những mặt làm được, chưa làm được trong việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy TCT từ năm 2014 đến nay. Báo cáo cũng nêu rõ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc mà Đảng ủy và UBKT Đảng ủy TCT gặp phải và đưa ra những kiến nghị, đề xuất lên Đảng ủy và UBKT Đảng ủy cấp trên.

Ông Lê Văn Doan - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Trưởng Ban Kiểm tra Kiểm soát TCT đã trình bày tóm tắt kết quả công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy các cấp trong Đảng bộ TCT. Báo cáo đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đồng thời cần phát huy những ưu điểm, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa phát hiện sớm các vi phạm, góp phần vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng.

Ông Lương Văn Liên - Phó Chủ nhiệm thường trực UBKT Đàng ủy TCT, Phó Ban Kiểm tra Kiểm soát TCT trình bày báo cáo công tác phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Đảng ủy TCT. Báo cáo nêu rõ những mặt làm được và những tồn tại, hạn chế đề ra phương hướng khắc phục trong thời gian tới với mục tiêu công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng đi vào thực chất và có hiệu quả. Không có trường hợp nào vi phạm về công tác phòng chống tham nhũng và để xảy ra tham nhũng.

Hội nghị cũng đã được nghe tham luận của 02 Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ TCT đã làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và công tác phòng, chống tham nhũng là Đảng bộ Công ty Thuốc lá Thăng Long và Đảng bộ Công ty Cổ phần Ngân Sơn. Đây là 2 trong số các Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ TCT luôn cố gắng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ công tác kiểm tra, giám sát.

Sau khi nghe các báo cáo tại Hội nghị, ông Bùi Thanh Bình - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối DNTW đã phát biểu chỉ đạo Hội nghị: Đảng ủy Khối DNTW đánh giá cao công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng tại Đảng ủy TCT Thuốc lá Việt Nam; đồng thời đề nghị Đảng ủy TCT tiếp tục coi trọng công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên, tiếp tục thực hiện theo đúng chương trình kiểm tra, giám sát đã xây dựng từ đầu năm; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của UBKT các cấp, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo về số lượng, chất lượng, tiêu chuẩn cơ cấu theo đúng đề án nhân sự UBKT từ đầu nhiệm kỳ

Ông Đoàn Hồng Ngọc - Phó Vụ trưởng Vụ Theo dõi Phòng, chống tham nhũng Đảng ủy Khối DNTW

Ông Đoàn Hồng Ngọc - Phó Vụ trưởng Vụ Theo dõi Phòng, chống tham nhũng

 Đảng ủy Khối DNTW

Ông Đoàn Hồng Ngọc - Phó Vụ trưởng Vụ Theo dõi Phòng Chống Tham nhũng phát biểu chỉ đạo Đảng bộ TCT tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng; luôn coi công tác phòng, chống tham nhũng là công tác trọng yếu, cần tiến hành quyết liệt, đồng bộ, không có vùng cấm, không ngoại lệ. Trong 6 tháng đầu năm và các năm về trước Đảng bộ TCT đã chỉ đạo quyết liệt công tác PCTN và chưa phát hiện có vụ việc tiêu cực, tham nhũng trong toàn Đảng bộ. Đồng chí đã biểu dương những mặt đạt được và đề nghị khắc phục những mặt còn tồn tại trong công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng bộ TCT.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo ông Hồ Lê Nghĩa - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV TCT cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối DNTW và Ban Nội chính Trung ương; đồng chí cũng thay mặt Đảng ủy TCT tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bùi Thanh Bình và đồng chí Đoàn Hồng Ngọc tại Hội nghị. Đồng chí Hồ Lê Nghĩa cũng nhấn mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng, công tác phòng chống tham nhũng luôn được Lãnh đạo TCT Thuốc lá Việt Nam quan tâm chỉ đạo sát sao, không để xảy ra tình trạng vi phạm trong công tác xây dựng đảng và công tác chuyên môn.

Ông Hồ Lê Nghĩa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty

Ông Hồ Lê Nghĩa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty 

Bên cạnh đó, Ban Kiểm tra Kiểm soát TCT cũng đã tổ chức buổi Tọa đàm công tác kiểm tra, kiểm soát (trực tuyến) với tất cả các đồng chí Kiểm soát viên thực hiện nhiệm vụ tại các đơn vị trực thuộc. Tại buổi tọa đàm Ban Kiểm tra Kiểm soát đã trình bày tóm tắt Báo cáo công tác kiểm tra, kiểm soát 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Báo cáo đã nêu rõ những ưu điểm, hạn chế trong công tác kiểm tra, kiểm soát 6 tháng đầu năm và đưa ra phương hướng khắc phục và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ban KTKS. Trong buổi Tọa đàm, các đồng chí Kiểm soát viên tại đơn vị cũng đã trình bày các ý kiến, những khó khăn của mình khi thực hiện nhiệm vụ để tìm hướng giải quyết, tháo gỡ. Tại buổi tọa đàm các Kiểm soát viên cũng có dịp trao đổi thông tin để thực hiện nhiệm vụ tốt chức trách, nhiệm vụ được giao nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát tại đơn vị.

PV