Danh sách các trường thuộc Bộ Công Thương

Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công Thương Trung ương

I. KHỐI ĐẠI HỌC

1. Đại học Công nghiệp Hà Nội

2. Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

3. Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP Hồ Chí Minh 

4. Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh 

5. Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung

6. Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì 

7. Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

8. Trường Đại học Sao Đỏ 

9. Trường Đại học Điện lực 

II. KHỐI CAO ĐẲNG

1. Trường Cao đẳng Công nghiệp Cẩm Phả 

2. Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế 

3. Trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên

4. Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định 

5. Trường Cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên 

6.Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên 

7. Trường Cao đẳng Công Nghiệp Thực Phẩm 

8. Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hoà 

9. Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng 

10. Trường Cao đẳng Công nghiệp Việt - Đức 

11. Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế công nghiệp 

12. Trường Cao đẳng Cơ khí - Luyện kim 

13. Trường Cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội

14. Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại 

15. Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thương mại

16. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng 

17. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Khách sạn và Du lịch 

18. Trường Cao đẳng nghề Thương mại và Công nghiệp 

19. Trường Cao đẳng Thương mại 

20. Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch 

21. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp 

22. Trường Cao đẳng Công Thương TP HCM

23. Trường Trung cấp Thương mại Trung ương V

24. Trường Cao đẳng Công nghiệp Xây lắp Điện

25. Trường Cao đẳng Điện lực Miền Trung 

26. Trường Cao đẳng Điện lực TP. HCM

27. Trường Cao đẳng Nghề Dầu khí

28. Trường Cao đẳng nghề Điện 

29. Trường Cao đẳng Công nghiệp – Dệt May Thời trang TP. Hồ Chí Minh 

30. Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics

31. Trường Cao đẳng nghề công nghệ Giấy và cơ điện 

32. Trường Cao đẳng Công nghiệp – Dệt May Thời trang Hà Nội

33. Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Việt Bắc 

34. Trường Cao đẳng nghề Mỏ Hồng Cẩm 

35. Trường Cao đẳng nghề Mỏ Hữu Nghị 

36. Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp Dệt – May Nam Định

45. Trường Đào tạo nghề Cơ điện – Luyện kim Thái Nguyên

46. Trường Công nhân kỹ thuật May Thời trang

47. Trường Trung học Xây lắp Điện 

48. Trường Trung học Công nghiệp Hóa chất 

49. Trường Trung học Công nghệ CTM 
  • Từ khóa: