DAP-Vinachem: Phát huy tính chủ động, sáng tạo trong nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

Bất chấp ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh Covid-19, năm 2021 Công ty CP DAP-Vinachem vẫn ghi nhận những kết quả tích cực nhờ sự đồng lòng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động. Đây cũng là tiền đề quan trọng để DAP-Vinachem tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn không chỉ trong năm 2022 mà cả trong thời gian sắp tới.

Ngày 25/5/2022, tại Hải Phòng, Công ty Cổ phần DAP-Vinachem đã tổ chức Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2022.

Tham dự Hội nghị có ông Phùng Quang Hiệp - Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, ông Hoàng Mạnh Thắng - Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, ông Nguyễn Tuấn Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP DAP - Vinachem, ông Vũ Văn Bằng - Tổng Giám đốc Công ty CP DAP-Vinachem cùng ban lãnh đạo Công ty, Công đoàn Công ty và 85 cán bộ, người lao động đại diện cho tập thể 635 người lao động toàn Công ty CP DAP-Vinachem.

Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2022 của Công ty Cổ phần DAP-Vinachem
Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2022 của Công ty Cổ phần DAP-Vinachem

Nhiều giải pháp toàn diện, tích cực 

Năm 2021, đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng mạnh đến đời sống, sinh hoạt của người lao động và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP DAP-Vinachem. Cùng với đó, nguồn cung quặng apatit không ổn định từ tháng 8/2021 đến nay cũng khiến Công ty phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất cho phù hợp với tình hình cấp quặng, ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch sản xuất và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Song, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao; sự hỗ trợ của các Bộ, ngành và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, tập thể cán bộ, người lao động DAP-Vinachem đã nỗ lực phát huy tính chủ động, sáng tạo trong công việc, phấn đấu thực hiện nhiệm vụ được giao ở mức cao nhất.

Ông Lê Ngọc Nhân - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP DAP-Vinachem báo cáo tại Hội nghị
Ông Lê Ngọc Nhân - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP DAP-Vinachem báo cáo tại Hội nghị

Kết quả, năm 2021, giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế của DAP-Vinachem ước đạt 2.942,57 tỷ đồng, bằng 174,8% so với thực hiện năm 2020. Tổng doanh thu thuần ước đạt 2.896,22 tỷ đồng, bằng 153,1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận ước thực hiện năm 2021 lãi 190,92 tỷ đồng, bằng 603,9% so với thực hiện năm 2020. 

Trong đó, sản lượng DAP sản xuất năm 2021 của Công ty đạt 252.668 tấn, tăng 21,8% so với thực hiện năm 2020, tăng 0,3% so với kế hoạch. Sản lượng tiêu thụ năm 2021 đạt 247.981 tấn, tăng 7,1% so với thực hiện năm 2020, bằng 98,4% so với kế hoạch. 

Năm 2021, DAP-Vinachem đã đảm bảo việc làm cho hơn 600 lao động với mức thu nhập bình quân 11,39 triệu đồng/người/tháng. Tổng số đề tài sáng kiến, cải tiến và hợp lý hóa sản xuất của các đơn vị đã thực hiện và được công nhận là 39 đề tài, giá trị làm lợi ước tính 9,5 tỷ đồng, số tiền thưởng sáng kiến là 563 triệu đồng.

Với kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2021 là 22 tỷ đồng, Công ty đã thực hiện hoàn thành dự án xây dựng “Đường cáp ngầm 22Kv từ Trạm biến áp 110kV Nam Đình Vũ đi Trạm biến áp Công ty Cổ phần DAP-Vinachem” với tổng mức đầu tư được 6,919 tỷ đồng. Các dự án khác gồm dự án mở rộng cảng; đầu tư nâng cao chất lượng và sản xuất sản phẩm mới; bãi chứa xỉ than và chất thải rắn đã được triển khai công tác chuẩn bị đầu tư.

Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2022 của Công ty Cổ phần DAP-Vinachem

Tham luận tại Hội nghị, ông Nguyễn Ánh Dương - Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật an toàn, Công ty CP DAP-Vinachem cho biết, do đặc thù tự nhiên, chất lượng quặng apatit đầu vào liên tục bị suy giảm nên giải pháp kỹ thuật đặt ra cũng mang tính chất thường xuyên và lâu dài.

Ngay từ năm 2013, DAP-Vinachem đã xây dựng nhiều chương trình nghiên cứu, chạy thử nghiệm, đến nay các giải pháp này vẫn được áp dụng và được coi là giải pháp trước mắt đảm bảo ổn định chất lượng sản phẩm trong điều kiện chất lượng quặng apatit đầu vào liên tục bị suy giảm.

Đặc biệt, trong năm 2022, Công ty tiếp tục nghiên cứu điều kiện phản ứng tối ưu trong quá trình phân hủy, đối với quặng apatit có hàm lượng P2O5 suy giảm và hàm lượng tạp chất tăng cao, từ đó thiết lập quy trình vận hành mới cho phù hợp với Nhà máy PA. Mặt khác, đối với nhà máy DAP tiếp tục xây dựng phương án nâng cao áp suất - nhiệt độ và hiệu suất N/P của phản ứng ống để đảm bảo đạt chuẩn dinh dưỡng đạm - lân trong sản phẩm phân bón DAP.

Việc sản xuất thành công và đưa ra thị trường sản phẩm phân bón DAP 64% là cơ sở vững chắc để DAP-Vinachem xây dựng các giải pháp lâu dài vừa ứng phó với diễn biến quặng có chất lượng ngày càng suy giảm, vừa phải nâng cao hàm lượng dinh dưỡng sản phẩm đáp ứng yêu cầu thị trường. 

Trong dài hạn, DAP-Vinachem xác định sẽ tiếp tục đầu tư hạng mục xử lý flo, công suất 130m3/h; nước sau xử lý được tuần hoàn lại tái sản xuất; đầu tư hệ thống lắng và già hóa, nâng cao chất lượng axit photphoric. Đồng thời đầu tư dây chuyền sản xuất MAP, công suất 60.000 tấn/năm.

Ông Nguyễn Ánh Dương - Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật an toàn, Công ty CP DAP-Vinachem trình bày tham luận tại Hội nghị
Ông Nguyễn Ánh Dương - Phó Trưởng Phòng Kỹ thuật an toàn, Công ty CP DAP-Vinachem trình bày tham luận tại Hội nghị

Theo ông Trần Thanh Bình - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty CP DAP-Vinachem, một trong những nhiệm vụ cụ thể mà Ban lãnh đạo giao cho Công đoàn Công ty là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy vai trò của mạng lưới an toàn viên thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, vệ sinh môi trường, đẩy mạnh các hoạt động phong trào, thi đua trong công nhân lao động, xây dựng các chương trình nhằm chăm lo tốt hơn đời sống vật chất tinh thần cho người lao động.

Mạng lưới an toàn vệ sinh viên của Công ty hiện có 70 đồng chí, là những cán bộ và công nhân trực tiếp sản xuất, được đào tạo và hiểu biết về nghiệp vụ chuyên môn và kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động, được bầu chọn từ các tổ, các kíp sản xuất. 

Đội ngũ an toàn vệ sinh viên đã có nhiều đóng góp tích cực vào công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, thực hiện tốt công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường xanh - sạch - đẹp trong Công ty. 

Trong thời gian tới, Công đoàn Công ty sẽ tiếp tục tăng cường tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ an toàn viên; tăng cường trang bị kiến thức, kỹ năng cho an toàn viên và người lao động. 

Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, rút kinh nghiệm trong công tác và phối hợp tốt với chính quyền, chuyên môn trong công tác; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao kiến thức về an toàn vệ sinh lao động đến toàn thể người lao động và tiếp thu những ý kiến đóng góp, xây dựng của người lao động để thực hiện tốt hơn công tác an toàn, vệ sinh lao động tại các đơn vị trong Công ty. 

Ông Trần Thanh Bình - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty CP DAP-Vinachem
Ông Trần Thanh Bình - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty CP DAP-Vinachem trình bày tham luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị, ông Vũ Văn Bằng - Tổng Giám đốc Công ty CP DAP-Vinachem đã giải đáp các ý kiến, kiến nghị của người lao động về công tác khoa học công nghệ, nhân lực, chính sách...

Ông Vũ Văn Bằng - Tổng Giám đốc Công ty CP DAP-Vinachem
Ông Vũ Văn Bằng - Tổng Giám đốc Công ty CP DAP-Vinachem
Ông Vũ Văn Bằng - Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Thanh Hải - Chủ tịch Công đoàn Công ty ký Thỏa ước lao động tập thể
Ông Vũ Văn Bằng - Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Thanh Hải - Chủ tịch Công đoàn Công ty ký Thỏa ước lao động tập thể

Ba bài học kinh nghiệm Công ty CP DAP-Vinachem rút ra từ năm 2021:

Một là, phát huy vai trò lãnh đạo của các tổ chức Đảng, đoàn thể và công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao tính chủ động trong quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của Công ty.

Hai là, chú trọng đổi mới công tác quản trị doanh nghiệp, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, kỹ năng quản lý tiên tiến là yếu tố quan trọng nâng cao khả năng cạnh tranh, vị thế của Công ty.

Ba là, tổ chức các phong trào thi đua, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, quan tâm và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, tạo động lực tích cực để người lao động nhiệt huyết trong lao động, phát huy trí tuệ sáng tạo của CBCNV, gắn bó lâu dài với Công ty.

Năm giải pháp trọng tâm năm 2022

Bước sang năm 2022, trong bối cảnh tình hình kinh tế - chính trị thế giới có rất nhiều biến động phức tạp và khó lường, ảnh hưởng lớn đến kinh tế của Việt Nam nói chung và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nói riêng, DAP-Vinachem đặt mục tiêu sản lượng DAP sản xuất đạt 256.000 tấn; sản lượng DAP tiêu thụ đạt 256.000 tấn. 

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế đặt mục tiêu 2.972,41 tỷ đồng; tổng doanh thu thuần 3.025,74 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 203 tỷ đồng; tổng quỹ lương cho người lao động 115 tỷ đồng. Kế hoạch đầu tư xây dựng ước thực hiện 17,8 tỷ đồng.

Ông Phùng Quang Hiệp - Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
Ông Phùng Quang Hiệp - Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam

Ghi nhận và biểu dương nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động Công ty, ông Phùng Quang Hiệp - Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đánh giá bức tranh chung của DAP-Vinachem năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022 khá khả quan, có những bước phát triển đáng kể, bất chấp những điều kiện khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra. Những kết quả tích cực của Công ty cũng đóng góp vào thành tích chung của toàn Tập đoàn trong năm 2021.

Năm 2022, không thể phủ nhận có những điều kiện thuận lợi khi tình hình dịch bệnh đã bớt phức tạp, tác động tích cực đến ngành phân bón. Tuy nhiên, thuận lợi có nhưng khó khăn cũng vẫn còn nhiều. 

Việc nhận diện những bài học kinh nghiệm từ năm 2021, theo ông Phùng Quang Hiệp, là cần thiết và kịp thời, đây sẽ trở thành cơ sở quan trọng cho công tác hoạch định chiến lược của DAP-Vinachem năm 2022 và thời gian sắp tới.

Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2022 của Công ty Cổ phần DAP-Vinachem

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đề nghị Công ty CP DAP-Vinachem chú trọng làm tốt 5 nội dung chính.

Một là, công tác quản trị về chi phí, năng suất lao động, sản xuất, bán hàng,… cần được thực hiện bài bản, đôi lúc cần mạnh dạn để kịp thời nắm bắt cơ hội thị trường đang thuận lợi.

Hai là, công tác thị trường cần được chú trọng đẩy mạnh toàn diện, trực tiếp vào cuộc xây dựng hệ thống phân phối hiệu quả, nâng cao chất lượng dịch vụ để tăng cường sức cạnh tranh thông qua áp dụng chuyển đổi số mạnh mẽ. 

Ba là, nghiên cứu giải pháp đảm bảo chất lượng sản phẩm trong bối cảnh nguồn cung quặng apatit và chất lượng quặng ngày càng hạn chế. Xây dựng kế hoạch đầu tư mới, sửa chữa lớn trong trung hạn và dài hạn, bảo đảm máy móc, thiết bị vận hành ổn định, năng suất tốt, định mức tiêu hao được kiểm soát.

Bốn là, tiếp tục thực hiện tốt công tác an toàn môi trường.

Năm là, công tác cán bộ cần được quan tâm và thực hiện đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch bài bản, có chiều sâu để có thế hệ nhân sự kế cận. Xây dựng tập thể đoàn kết, đóng góp các ý kiến mang tính xây dựng và thiết thực, tạo thành khối đồng lòng, vững mạnh đưa DAP-Vinachem phát triển mạnh mẽ.

Liên quan đến những kiến nghị của Công ty tại Hội nghị, ông Phùng Quang Hiệp khẳng định Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng đơn vị tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sự phát triển của Công ty.

Ông Phùng Quang Hiệp - Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam trao cờ thi đua của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho Công ty CP DAP-Vinachem
Ông Phùng Quang Hiệp - Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam trao cờ thi đua của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho Công ty CP DAP-Vinachem

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2022 của Công ty Cổ phần DAP-Vinachem

Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2022 của Công ty Cổ phần DAP-Vinachem

Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Thanh Hải phát động thi đua trong toàn Công ty CP DAP-Vinachem
Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Thanh Hải phát động thi đua trong toàn Công ty CP DAP-Vinachem

Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2022 của Công ty Cổ phần DAP-Vinachem

Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2022 của Công ty Cổ phần DAP-Vinachem

Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2022 của Công ty Cổ phần DAP-Vinachem

Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2022 của Công ty Cổ phần DAP-Vinachem

Đại diện các đơn vị trình bày tham luận tại Hội nghị

Đại diện các đơn vị trình bày tham luận tại Hội nghị
Đại diện các đơn vị thuộc Công ty CP DAP-Vinachem phát biểu tại Hội nghị
Ông Phùng Quang Hiệp - Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam chia sẻ tại Hội nghị
Ông Phùng Quang Hiệp - Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam chia sẻ tại Hội nghị

Ông Vũ Văn Bằng - Tổng Giám đốc Công ty CP DAP-Vinachem giải đáp các ý kiến, kiến nghị của người lao động

Ông Vũ Văn Bằng - Tổng Giám đốc Công ty CP DAP-Vinachem giải đáp các ý kiến, kiến nghị của người lao động
Ông Vũ Văn Bằng - Tổng Giám đốc Công ty CP DAP-Vinachem giải đáp các ý kiến, kiến nghị của người lao động

Hội nghị Đại biểu Người lao động năm 2022 của Công ty Cổ phần DAP-Vinachem

Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới ra mắt Hội nghị
Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới ra mắt Hội nghị
Trần Bản - Thy Thảo