DAP Vinachem: Thưởng 35 sáng kiến làm lợi 3,33 tỉ đồng

Ngày 29/7/2020 tại thành phố Hải Phòng, Công ty CP DAP Vinachem tổ chức Hội nghị Đại biểu NLĐ Công ty năm 2020.

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Người lao động (NLĐ) năm 2019, ông Vũ Văn Bằng - Phó Tổng giám đốc Phụ trách Công ty CP DAP Vinachem cho biết, năm 2019, Công ty gặp rất nhiều khó khăn, giá phân bón DAP trên thị trường thế giới cũng như trong nước giảm mạnh từ đầu năm ảnh hưởng rất lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh.

DAP-Vinachem
Ông Nguyễn Huy Thông - Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam chia sẻ khó khăn của NLĐ Công ty

 

Do tác động của biến đổi khí hậu với khu vực thị trường trọng điểm, tiêu thụ phân bón DAP ngày càng phức tạp, diễn biến khó lường, diện tích trồng lúa bị thu hẹp do bị xâm nhập mặn. Tình trạng khô hạn ở miền Trung, Tây Nguyên kéo dài, bên cạnh đó cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt hơn khiến việc kinh doanh phân bón bị ảnh hưởng.

Trước tình hình đó, Lãnh đạo Công ty đã đưa ra nhiều biện pháp như đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, tiếp thị, quảng cáo sản phẩm. Thực hiện 20 cuộc hội thảo cấp xã, tổ chức Hội nghị khách hàng khu vực. Quảng cáo trên hệ thống phát thanh quốc gia...

DAP-Vinachem
Đoàn Chủ tịch chủ trì Hội nghị

 

Bên cạnh đó, Công ty cân đối đầu vào, đầu ra thật sát để giảm định mức tồn kho. Năm 2019, khối lượng hàng DAP tồn kho 27.538 tấn, thấp hơn hạn mức quy định. Từ đầu năm, Công tự lập kế hoạch định mức tiêu hao nguyên, nhiên liệu và phương án tiết kiệm định mức với mục tiêu bằng hoặc thấp hơn định mức thực hiện năm 2018. Kết quả giá trị tiết kiệm tiêu hao nguyên nhiên vật liệu đạt 43,582 tỷ đồng tăng 1,8% số với năm 2018.

Mặt khác, Công đoàn Công ty phối hợp với các phòng ban chuyên môn tổ chức phát động phong trào thi đua sáng tạo. Trong năm 2019 đã có 58 ý tưởng sáng tạo, trong đó có 35 ý tưởng được Hội đồng sáng kiến Công ty công nhận với tổng giá trị làm lợi 3,33 tỷ đồng. Công ty thưởng động viên cho các tập thể, cá nhân với tổng số tiền 103 triệu đồng...

DAP-Vinachem
Ông Bùi Thế Chuyên - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hoá chất Việt Nam đánh giá cao nỗ lực của tập thể NLĐ Công ty để vượt qua khó khăn

 

Bằng sự nỗ lực, cố gắng của tập thể NLĐ Công ty, năm 2019 Công ty đã đảm bảo việc làm và ổn định thu nhập cho người lao động với thu nhập bình quân đạt 8,04 triệu đồng/người/tháng.

Tùng Ngô