Thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Công Thương là cơ quan được giao phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố nhiệm vụ cung cấp dữ liệu để triển khai Bản đồ chung sống an toàn với Covid-19. Trong đó, Cục Công nghiệp cung cấp dữ liệu về nhà máy, cơ sở sản xuất, Vụ Thị trường trong nước cung cấp dữ liệu về trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng.

Ngay khi nhận được chỉ đạo, từ cuối tháng 12/2020 đến nay, Bộ Công Thương đã liên tục có các công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố và các Sở Công Thương về việc triển khai Bản đồ chung sống an toàn với Covid-19, trong đó yêu cầu các địa phương khẩn trương cung cấp dữ liệu về các nhà máy, cơ sở sản xuất; trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng nhằm sớm hoàn thiện Bản đồ.

Đối với lĩnh vực công nghiệp, đến thời điểm hiện tại, về cơ bản các tỉnh, thành phố đã hoàn thành cung cấp dữ liệu về các nhà máy, cơ sở sản xuất. Trong đó, 22 tỉnh/thành phố với 10.781 nhà máy, cơ sở sản xuất đã được Bộ Y tế và Công ty CP Công nghệ DTT tạo tài khoản để đăng nhập vào ứng dụng Bản đồ và thực hiện đánh giá mức độ an toàn (số liệu từ Cục Công nghiệp, Bộ Công Thương).

Thời gian tới, sau khi Bộ Y tế và Công ty CP Công nghệ DTT tạo tài khoản đăng nhập cho các nhà máy, cơ sở sản xuất của 41 tỉnh/thành phố còn lại, Bộ Công Thương sẽ cung cấp cho các Sở Công Thương để chuyển đến các nhà máy, cơ sở sản xuất.

Bên cạnh đó, để triển khai hiệu quả Bản đồ chung sống an toàn với Covid-19, ngày 19/5/2021, Bộ Công Thương đã tổ chức Chương trình tập huấn hướng dẫn triển khai sử dụng Bản đồ chung sống an toàn với Covid-19 với sự tham gia của các đơn vị Bộ Công Thương, Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế, Công ty CP Công nghệ DTT và Sở Công Thương 22 tỉnh, thành phố đã có tài khoản đăng nhập của các nhà máy, cơ sở sản xuất.

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương dự kiến sẽ tiếp tục tổ chức Chương trình tập huấn hướng dẫn triển khai sử dụng Bản đồ chung sống an toàn với Covid-19 cho 41 Sở Công Thương các tỉnh/thành phố còn lại, sau khi Bộ Y tế và Công ty CP Công nghệ DTT tạo tài khoản đăng nhập cho các nhà máy, cơ sở sản xuất.

Đối với lĩnh vực thương mại, Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết, đến nay, 63 tỉnh, thành phố đã có báo cáo cung cấp thông tin về trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng.

Trong đó, về trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, có 55 tỉnh, thành phố đã cập nhật thông tin tương đối đầy đủ theo yêu cầu của Bộ Y tế. 8/63 tỉnh còn lại vẫn còn thiếu nhiều thông tin liên hệ (điện thoại, email, tên đầu mối liên hệ).

Về nhà hàng, 5/63 tỉnh còn thiếu dữ liệu, hoặc dữ liệu chưa đúng mẫu yêu cầu.

Vụ Thị trường trong nước vẫn đang tiếp tục phối hợp với các địa phương, Bộ Y tế và Công ty CP Công nghệ DTT để hoàn thiện các dữ liệu còn thiếu.

Tuy nhiên, Vụ Thị trường trong nước cũng nhìn nhận, do tình hình thực tế tại các địa phương (nhất là tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa) vẫn tồn tại chợ phiên, chợ tự phát, khó xác định được địa chỉ, cơ sở hạ tầng chưa có cũng như không có người quản lý. Vì thế, tại những khu chợ đó chỉ có địa chỉ đến xã/phường và để thông tin liên hệ là thông tin của chuyên viên theo dõi chợ tại Phòng Kinh tế/Kinh tế hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện Bản đồ, mới đây tại Chỉ thị số 07/CT-BCT ngày 12/5/2021 về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường; chống các hành vi đầu cơ, găm hàng và vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại trong tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã yêu cầu Cục Công nghiệp và Vụ Thị trường trong nước tiếp tục đôn đốc các địa phương triển khai và cập nhật dữ liệu về xây dựng Bản đồ chung sống an toàn với Covid-19 tại các nhà máy, cơ sở sản xuất; trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng trên địa bàn.

“Cần phải xây dựng Bản đồ và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh phù hợp với thực tế tại địa phương. Có thể tổ chức diễn tập các phương án phòng chống dịch nếu cần, và xây dựng phương án cách ly xử trí khi có trường hợp mắc Covid-19 trong khu công nghiệp, khu thương mại”, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định.