Đề xuất kịch bản kiểm soát CPI 3,3% - 3,9%

Xây dựng kịch bản, phương hướng quản lý, điều hành giá, kiểm soát lạm phát năm 2019 trong khoảng từ 3,3% đến 3,9%.

Năm 2019, Quốc hội đã đề ra chỉ tiêu tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân năm khoảng 4%. Trên cơ sở đánh giá các yếu tố có thể tác động lên mặt bằng giá năm 2019 và căn cứ các kịch bản điều hành giá đã được thống nhất, Chính phủ quyết tâm điều hành giá nhằm mục tiêu kiểm soát lạm phát từ 3,3% đến 3,9%, kiểm soát lạm phát cơ bản trong khoảng 1,6-1,8%.

q

 

Chính vì thế, mới đây Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá của Chính phủ đã yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương cần chủ động theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường, rà soát, cân đối cung cầu để bình ổn thị trường; đặc biệt là trong các thời điểm lễ, Tết, đảm bảo lượng cung hàng hóa, dịch vụ đáp ứng nhu cầu người dân, nhất là các khu vực vùng sâu, vùng xa, các khu công nghiệp, khu chế xuất nơi tập trung nhiều người dân lao động. Đồng thời xây dựng kịch bản, phương hướng quản lý, điều hành giá, kiểm soát lạm phát năm 2019. Trong đó, các bộ, ngành phân tích, tính toán, đề xuất các kịch bản điều hành giá đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực quản lý đảm bảo việc điều chỉnh giá với liều lượng, thời điểm hợp lý tương ứng với các kỳ điều hành, tránh điều chỉnh tập trung vào một thời điểm trong năm; công khai, minh bạch các chính sách điều hành giá và công tác thu, chi giá hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước quản lý.

Về mặt vĩ mô, tiếp tục điều hành chính sách tài khóa chặt chẽ, chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp với các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra; tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc điều hành giá của một số mặt hàng thiết yếu theo các giải pháp đã được đề ra theo nguyên tắc điều hành theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát; thận trọng trong việc điều hành giá những tháng đầu năm để đảm bảo dư địa điều hành cho CPI cả năm.

Riêng việc điều hành giá một số mặt hàng quan trọng, thiết yếu như điện, xăng dầu, dịch vụ y tế, giáo dục... các Bộ, ngành chủ động phối hợp với Bộ Tài chính, Tổng cục Thống kê để tính toán mức độ và thời điểm điều chỉnh phù hợp giúp kiểm soát mặt bằng giá chung, hạn chế tác động chi phí đẩy đến sản xuất, tiêu dùng và đời sống của người dân.

Được biết, năm 2018 trong điều kiện tình hình kinh tế quốc tế có nhiều biến động tác động đến thị trường tài chính, tiền tệ, hàng hóa thế giới và trong nước, công tác quản lý, điều hành giá đã có sự phối hợp điều hành chặt chẽ, chủ động giữa các Bộ, ngành, địa phương thông qua hoạt động của Ban Chỉ đạo điều hành giá. Kết quả điều hành giá đã góp phần kiểm soát lạm phát bình quân ở mức 3,54% năm 2018, là năm thứ ba liên tiếp đạt chỉ tiêu Quốc hội đề ra ở mức dưới 4% góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tạo niềm tin của người dân và doanh nghiệp vào chỉ đạo điều hành của Chính phủ, củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô.

Từ kinh nghiệm này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các bộ ngành tham mưu nâng cao năng lực tổng hợp, phân tích, tăng cường hơn nữa tinh thần trách nhiệm, sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành trong công tác dự báo, đánh giá tác động, đề xuất biện pháp, kịch bản điều hành giá cụ thể; thiết lập cơ chế phối hợp, nắm bắt thông tin hiệu quả giữa Trung ương và địa phương, trong đó, Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh việc kết nối thông tin, cập nhật giá cả hàng hóa, dịch vụ nhằm cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho công tác điều hành giá của Chính phủ; xác định kịch bản và kiên quyết điều hành giá phù hợp với kịch bản để kiểm soát lạm phát từ 3,3%  đến 3,9% trong năm 2019.