Đến 2025 Vinachem nộp ngân sách trên 9.000 tỷ đồng

Trong hai ngày 6 và 7 tháng 8, Đảng bộ Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025.
Ban Chấp hành Đảng bộ khóa III đã họp phiên đầu tiên bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Theo đó, Ban Thường vụ gồm 08 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra gồm 07 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Phú Cường tiếp tục được BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 tín nhiệm, tái cử chức danh Bí thư Đảng ủy Tập đoàn.
Ban Chấp hành Đảng bộ khóa III đã họp phiên đầu tiên bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra. Theo đó, Ban Thường vụ gồm 08 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra gồm 07 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Phú Cường tiếp tục được BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 tín nhiệm, tái cử chức danh Bí thư Đảng ủy Tập đoàn.

 

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Hoàng Anh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Quản lý Vốn Nhà nước; ông Lê Văn Châu - UV BCH, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương; ông Hoàng Quốc Vượng - Thứ trưởng Bộ Công Thương; ông Đặng Hùng Minh - UV BCH, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương; cùng đại diện các văn phòng Chính phủ, Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Về phía Tập đoàn Hoá chất Việt Nam có ông Nguyễn Phú Cường - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐTV; ông Phùng Quang Hiệp - Phó bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc;  ông Nguyễn Văn Quý - Phó bí thư thường trực, cùng 195 đại biểu đại diện cho 1.568 đảng viên trong toàn Tập đoàn.

Bảo đảm đủ việc làm thường xuyên và ổn định cho gần 23.000 lao động

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, đứng trước những khó khăn, thách thức giai đoạn 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành, triển khai các Nghị quyết, chỉ thị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Kết quả trong 5 năm 2015-2020  giá trị sản xuất công nghiệp tính theo giá so sánh năm 2010 đạt 232.350 tỷ đồng; doanh thu đạt 227.592 tỷ đồng, nộp ngân sách ước đạt 9.288 tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giai đoạn 2016 - 2020 đạt 3.055 triệu USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 1.615 triệu USD, tăng bình quân 8,3%/năm; kim ngạch nhập khẩu đạt 1.440 triệu USD, tăng bình quân 3,9%/năm.

5 năm qua, Tập đoàn đã bảo đảm đủ việc làm thường xuyên và ổn định cho gần 23.000 lao động với điều kiện làm việc ngày càng được cải thiện, thu nhập bình quân đạt 8,5 triệu đồng/người/tháng.

Giai đoạn 2016 - 2020, Tập đoàn tập trung phát triển vào ngành sản xuất kinh doanh chính, các sản phẩm chủ lực,  bảo đảm cân đối lớn về phân bón cho sản xuất nông nghiệp và đáp ứng một phần nhu cầu về hàng hóa tiêu dùng của xã hội.

Đến nay, Tập đoàn đã trình cấp có thẩm quyền phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Công ty mẹ - Tập đoàn, Công ty TNHH một thành viên Apatit Việt Nam và Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam theo quy định.

Đồng thời, chuyển nhượng vốn thành công và chuyển nhượng được một phần tại 8 Công ty cổ phần . Tổng số tiền thu được 529,4 tỷ đồng, lợi nhuận từ thoái vốn 413 tỷ đồng, bình quân giá bán cao gấp 4,55 lần giá gốc.

Nhìn trên tổng quát, trong nhiệm kỳ 2015-2020, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ Tập đoàn và các cấp ủy trực thuộc đã đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Các chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng hoàn thành và vượt mức so với Nghị quyết Đại hội đề ra. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng tiếp tục được tăng cường, đổi mới, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong doanh nghiệp. Bản lĩnh chính trị của tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên được nâng lên.

Công tác tổ chức cán bộ ngày càng đi vào nền nếp. Việc hợp nhất các ban tham mưu của Đảng theo Quy định 69-QĐ/TW được thực hiện với quyết tâm chính trị cao, đã sắp xếp lại tổ chức bộ máy, giảm đầu mối.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng được coi trọng, thực hiện toàn diện, đồng bộ, có hiệu lực, hiệu quả hơn. Công tác dân vận tiếp tục có chuyển biến tích cực, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở tại Tập đoàn; Công tác chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được quan tâm.

Ông Lê Văn Châu - UV BCH, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội
Ông Lê Văn Châu - UV BCH, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo Đại hội

 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Lê Văn Châu - UV BCH, Phó Bí thư Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp Trung ương ghi nhận và biểu dương những thành tích của Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ qua.

Đồng thời chia sẻ, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 có những cơ hội và cả những khó khăn thách thức. Vì vậy nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Tập đoàn là tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động trong toàn Đảng bộ tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động. Sắp xếp tổ chức bộ máy, đổi mới mô hình tăng trưởng, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Lấy khoa học công nghệ và nguồn lao động chất lượng cao làm động lực, gắn với làm tốt công tác cán bộ nhằm thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025, bảo đảm thu nhập và việc làm ổn định cho người lao động.

Tham luận tại Đại hội, đại diện Chi bộ Cơ quan Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam khẳng định: “Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam có vai trò quan trọng trong việc tham gia xây dựng đội ngũ công nhân Tập đoàn Hóa chất mạnh cả về số lượng và chất lượng, không ngừng nâng cao trình độ giác ngộ chính trị, tính tổ chức kỷ luật, trình độ văn hóa, khoa học - kỹ thuật kịp thời nắm bắt và làm chủ những công nghệ mới; là lực lượng nòng cốt của khối liên minh công - nông - trí thức, là cơ sở vững chắc bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng và tăng cường sức mạnh của Nhà nước”.

Đại diện Đảng bộ Công ty Cổ phần Bột giặt LIX cho rằng “Phát triển thị trường là một hoạt động vô cùng quan trọng của tất cả doanh nghiệp. Đối với Công ty cổ phần Bột giặt Lix, hoạt động phát triển thị trường luôn ở vị trí trung tâm vì nó có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến từng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thị trường tiêu thụ quyết định sự sống còn và lợi nhuận của doanh nghiệp”.

Đại diện Đảng bộ Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam chia sẻ: “Với mô hình hoạt động của Công ty cổ phần vốn Nhà nước chi phối 51%, Đảng bộ Casumina đã luôn giữ vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo Công ty thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty; xây dựng Đảng, đoàn thể trong nhiều nhiệm kỳ vừa qua. Đề ra chủ trương, nghị quyết và lãnh đạo thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, bảo đảm tiêu chuẩn, quy trình và thẩm quyền được phân cấp của doanh nghiệp”

Đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

Dự báo trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 những cơ hội và thách thức đan xen, trên cơ sở nhận thức rõ nét những khó khăn phải đối mặt, đòi hỏi Đảng bộ và toàn thể đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, người lao động trong toàn Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực, lao động sáng tạo với những giải pháp đột phá nhằm nhanh chóng nâng cao hiệu quả hoạt động, tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của Tập đoàn kinh tế nhà nước với mục tiêu tổng quát: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh; đẩy mạnh cơ cấu lại Tập đoàn, đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát huy vai trò nòng cốt trong ngành công nghiệp hóa chất của Việt Nam”.

Đại hội đã đề ra một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển:

Giá trị sản xuất công nghiệp: Tính theo giá so sánh năm 2010 đạt 281.486 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 4,0%/năm; Tính theo giá thực tế 268.879 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 5,4%/năm;

Doanh thu: đạt 270.112 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 4,8%/năm; 

Nộp ngân sách: theo quy định ước đạt 9.123 tỷ đồng.

Lợi nhuận: Các đơn vị không thuộc đề án 1468: lãi 9.988 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 4,7%/năm.

Việc làm và thu nhập của người lao động: Tập đoàn phấn đấu bảo đảm đủ việc làm thường xuyên và ổn định cho người lao động với điều kiện làm việc ngày càng được cải thiện, thu nhập của người lao động không thấp hơn so với giai đoạn 2016 - 2020.

Xuất nhập khẩu: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giai đoạn 2021-2025 đạt 4.077 triệu USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 2.354 triệu USD, tốc độ tăng trưởng bình quân 8,1%/năm; kim ngạch nhập khẩu đạt 1.723 triệu USD, tốc độ tăng trưởng bình quân 3,4%/năm.

Tổng giá trị đầu tư giai đoạn 2021-2025 là 9.354 tỷ đồng, gồm 89 dự án, trong đó dự án của đơn vị thành viên và các công ty cổ phần do Tập đoàn giữ cổ phần chi phối: 9.283 tỷ đồng (88 dự án).

Để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu trên, Đại hội đưa ra một số giải pháp trong nhiệm vụ “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, đủ sức lãnh đạo thắng lợi mọi nhiệm vụ”:

Một là Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị tư tưởng và bồi dưỡng lý luận chính trị; tăng cường xây dựng Đảng về đạo đức;

Hai là Đổi mới, kiện toàn các tổ chức đảng; xây dựng Đảng vững mạnh về tổ chức, từng bước tiếp tục hoàn thiện tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng;

Ba là Đổi mới nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí;

Bốn là Đổi mới phương pháp  lãnh đạo công tác dân vận và đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng thiết thực, hiệu quả;

Năm là Đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng để phù hợp trong điều kiện mới.

Trong nhiệm vụ “Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị” có giải pháp:

Một là Nâng cao vai trò, trách nhiệm và chất lượng, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh sắp xếp đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty trong tập đoàn;

Hai là Tiếp tục triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”;

Ba là Thực hiện chương trình an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, kết hợp phát triển kinh tế với nhiệm vụ an ninh quốc phòng.

Trong không khi dân chủ và trang nghiêm, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ VINACHEM lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 26 đồng chí, bảo đảm tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý, là các đồng chí tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống có năng lực lãnh đạo, bản lĩnh, trí tuệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Đảng ủy VINACHEM trong giai đoạn mới. Đại hội cũng đã nhất trí bầu 06 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 8 đồng chí:

Đồng chí Nguyễn Phú Cường;

Đồng chí Phùng Quang Hiệp;

Đồng chí Nguyễn Văn Quý;

Đồng chí Nguyễn Hữu Tú;

Đồng chí Lê Ngọc Quang

Đồng chí Hoàng Mạnh Thắng

Đồng chí Lê Hoàng;

Đồng chí Nguyễn Huy Thông

Thường trực Đảng ủy Tập đoàn, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 03 đồng chí

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Đảng ủy Tập đoàn;

Đồng chí Phùng Quang Hiệp, Phó bí thư Đảng ủy Tập đoàn;

Đồng chí Nguyễn Văn Quý, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn

Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn, nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 07 đồng chí:

Đồng chí Lê Hoàng - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Tập đoàn

Đồng chí Bùi Sơn Hải;

Đồng chí Hà Thanh Sơn;

Đồng chí Trần Anh Vũ;

Đồng chí Trần Quốc Cương;

Đồng chí Nguyễn Huy Hiếu;

Đồng chí Lê Tùng Lâm.

Một số hình ảnh Đại hội

Đại diện Casumina tham luận
Đại diện Đảng bộ Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam tham luận
Đại diện LIXCO tham luận
Đại diện Đảng bộ Công ty Cô phần Bột giặt LIX tham luận
đại diện Chi bộ Cơ quan Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam tham luận
Đại diện Chi bộ Cơ quan Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam tham luận
Ra mắt BHC khóa III nhiệm kỳ 2020-2025
Ra mắt BHC khóa III nhiệm kỳ 2020-2025
Trần Bản