Điện lực Đồng Nai: 7 tháng đầu năm nộp ngân sách hơn 58 tỷ đồng.

Trong tháng 7 năm2022, sản lượng điện lũy kế của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai thực hiện tăng 4,01% so với lũy kế cùng kỳ năm 2021, và đạt 58,05% so với kế hoạch được Tổng công ty giao, cụ thể lũy kế 7 tháng 2022 đạt 8 tỷ 969 triệu kWh.

Theo báo cáo tháng 7 năm 2022 của Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai (Công ty) tiếp tục cung cấp điện an toàn và liên tục cho khách hàng trên địa bàn để phục vụ phát triển kinh tế, xã hội theo phương thức không điều hòa tiết giảm phụ tải. Kết quả một số chỉ tiêu chính đạt được trong tháng 7 như sau:

Sản lượng điện thương phẩm là 1 tỷ 282 triệu kWh, thấp hơn 59,340 triệu kWh so với tháng 6/2022. Phát triển khách hàng và dịch vụ điện trực tuyến, toàn Tỉnh đã phát triển 20.909 khách hàng, nâng tổng số Khách hàng Công ty đang quản lý là 940.600 khách hàng.

Tỷ lệ khách hàng thực hiện giao dịch qua 12 dịch vụ cung cấp điện qua trung tâm Chăm sóc khách hàng và dịch vụ công quốc gia đạt 99,98%. Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ cung cấp điện trực tuyến cấp độ 4 đạt 99,76%. Tỷ lệ khách hàng sử dụng các dịch vụ điện qua App CSKH và Zalo đạt 64,32%.

Công nhân Đội Hotline Công ty Điện lực Đồng Nai đang thực hiện công tác trên lưới

Ngoài ra, doanh thu tiền điện thực hiện tháng 7/2022 là 2.308,571 tỷ đồng, lũy kế thực hiện 16.116,646 tỷ đồng tăng 4,42% so với cùng kỳ năm 2021.

Về phát triển điện mặt trời mái nhà, tính đến 31/7/2022 công ty có 5.906 khách hàng. Trong đó, khách hàng sinh hoạt 4.305 khách hàng và ngoài sinh hoạt là 1.601 khách hàng. Sản lượng phát lũy kế 7 tháng đầu năm 2022 là 463.239.595 kWh.

Đồng thời, về hoạt động chăm sóc khách hàng trong tháng 7, tỉ lệ khách hàng đánh giá hài lòng về chất lượng giải quyết cấp điện 3 pha và trung áp đạt 98,3%, tỷ lệ giải quyết yêu cầu khách hàng đúng thời gian quy định là 96,05%. Cùng với đó, trong tháng 7, Công ty đã triển khai áp dụng hóa đơn tiền điện mẫu mới theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Công ty có hướng dẫn và truyền thông rộng rãi đến cho Khách hàng trên các kênh thông tin của Công ty như website Công ty, app chăm soc khách hàng trên Zalo.

Đáng chú ý, 7 tháng đầu năm 2022 Công ty đã nộp ngân sách Nhà nước là 58,15 tỷ đồng.

Công nhân Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế thực hiện bảo trì, bảo dưỡng trạm biến áp 110kV Tam Phước (TP. Biên Hòa)

Đặc biệt, để tiếp tục đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai. Trong tháng 8, Công ty sẽ tổ chức giữ điện ưu tiên cho sự kiện quan trọng theo yêu cầu của địa phương, như chuẩn bị cho kì nghỉ lễ 2/9/2022…

Tiếp tục thực hiện công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng theo phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt”. Tăng cường công tác truyền thông, khuyến khích khách hàng sử dụng các giao dịch trực tuyến về điện. Cũng như tuyên truyền các hoạt động về tiết kiệm điện, và cảnh báo tai nạn điện trong mùa mưa bão và sử dụng điện trong sinh hoạt hộ gia đình.

Hoàng Dương