Điện lực Lạng Sơn đồng hành cùng bà con xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, Công ty Điện lực Lạng Sơn luôn chủ động liên hệ với Ban chỉ đạo Nông thôn mới của tỉnh để hỗ trợ và đưa điện đến với các bà con thôn bản, góp phần hoàn thành tiêu chí nông thôn mới của tỉnh.

Một trong những tiêu chí góp phần phát triển sản xuất, đời sống người dân được cải thiện đó chính là tiêu chí về điện. Trong những năm qua, Công ty Điện lực Lạng Sơn đã bắt tay cùng người dân, doanh nghiệp, nỗ lực xây dựng nông thôn mới bằng việc triển khai xây dựng các dự án cải tạo, đầu tư phát triển hệ thống lưới điện trung, hạ áp.

Với sự đồng tình của người dân, chính quyền các cấp, công tác xây dựng nông thôn mới của ngành điện đã được UBND tỉnh tạo nhiều điều kiện thuận lợi, tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện, Điện lực Lạng Sơn cũng gặp không ít khó khăn về vấn đề vốn, giải phóng mặt bằng. trong năm 2019, Công ty Điện lực Lạng Sơn đã đề ra một số những giải pháp để khắc phục khó khăn, phấn đấu đến 2020, hoàn thành chỉ tiêu 99,9% số hộ dân nông thôn có điện theo Nghị quyết của tỉnh đã đề ra.

 

Hồng Hà