Điện lực TKV đạt doanh thu trên 10.000 tỷ đồng trong 10 tháng

Tổng công ty đã sản xuất 7,96 tỷ kWh điện, bằng 82,3% kế hoạch năm và tăng 1% so cùng kỳ năm ngoái.
Tổng công ty Điện lực TKV - CTCP cho biết, tính từ đầu năm 2018 đến hết tháng 10, Tổng công ty đã sản xuất 7,96 tỷ kWh điện, bằng 82,3% kế hoạch năm và tăng 1% so cùng kỳ năm ngoái, đạt doanh thu 10.044 tỷ đồng, tương đương 82,7% kế hoạch năm và tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái. 
 
Để hoàn thành mục tiêu cả năm, chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2019, Tổng công ty sẽ tập trung tăng năng lực sản xuất, quản lý chặt chẽ công tác kỹ thuật của từng nhà máy, tăng cường công tác quản trị chi phí, quản lý nguyên liệu đầu vào. Bên cạnh đó, Tổng công ty đẩy mạnh công tác nghiên cứu cải tiến công nghệ, triển khai đề án tái cơ cấu tái cơ cấu giai đoạn 2017 - 2020.