Điện lực TKV sản xuất 8,5 tỷ kWh điện trong năm 2014

Năm 2014, Tổng Công ty Điện lực đã sản xuất 8,5 tỷ kWh điện, đạt 100% kế hoạch năm.
Với sản lượng này, doanh thu từ ngành điện của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đạt 11.370 tỷ đồng, tăng 9,5% so với kế hoạch đề ra, lợi nhuận đạt 430 tỷ đồng, bằng 287% so với kế hoạch. Sở dĩ doanh thu và lợi nhuận của ngành điện lực TKV tăng cao so với kế hoạch là do hiện nay thị trường đã phát điện cạnh tranh và TKV có nhiều lợi thế về ứng dụng công nghệ hiện đại là lò tầng sôi tuần hoàn có thể đốt than có chất lượng kém, giá thành thấp.
 
Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực cho biết, năm 2014, các nhà máy điện đốt than của TKV có một số thuận lợi như: Những tháng đầu năm do vào mùa khô, nhu cầu về nhiệt điện lớn nên các nhà máy điện của TKV được Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) huy động tối đa. Các nhà máy hoạt động tương đối ổn định với công suất cao. Trong những tháng mùa mưa, tuy sản lượng thấp do các nhà máy thủy điện tăng công suất nhưng Tổng Công ty Điện lực vẫn bám sát sản lượng theo hợp đồng phối hợp kinh doanh và tiến hành tốt kỳ bảo dưỡng sửa chữa đảm bảo khả dụng các tổ máy khi có nhu cầu lưới điện tăng trở lại. Mặt khác, hiện nay giá bán điện cho EVN đều được điều chỉnh mỗi khi có biến động giá nhiên liệu than góp phần giảm bớt rủi ro khi có biến động tăng giá các nguyên liệu đầu vào...
 
Năm 2014, Tổng Công ty được Tập đoàn TKV giao chuẩn bị và triển khai thực hiện đầu tư 33 dự án trong đó có 10 dự án nhóm A, 2 dự án nhóm B và 23 dự án nhóm C. Giá trị thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2014 đạt gần 3.300 tỷ đồng, bằng 105% kế hoạch.
 
Năm 2015, ngành điện TKV được giao sản xuất 8,6 tỷ kWh điện, tăng cao hơn so với năm 2014, để đạt doanh thu cả năm 11.620 tỷ đồng. Đồng thời, TKV chỉ đạo Tổng Công ty tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án theo kế hoạch để sớm đưa một số nhà máy đi vào hoạt động, góp phần tăng sản lượng trong một vài năm tới. Đặc biệt, TKV đang tích cực chỉ đạo triển khai công tác cổ phần hóa Tổng Công ty Điện lực theo phương án đã được Chính phủ phê duyệt.