Ngày 5/9, Sở Công Thương Hà Nội ban hành Văn bản 3853/SCT-QLTM về Hướng dẫn cấp giấy đi đường trong Vùng 1 cho các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng thiết yếu, logistics, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử...

Theo đó, để đáp ứng nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh, phục vụ an sinh trên địa bàn Hà Nội trong thời gian giãn cách xã hội (từ ngày 6-21/9), Sở Công thương hướng dẫn cấp giấy đi đường có nhận diện cho người và phương tiện vận chuyển (QR Code) trong vùng 1.

Theo hướng dẫn của Sở Công Thương Hà Nội, có 4 nhóm lĩnh vực được cấp Giấy đi đường, gồm doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng thiết yếu; logistics; xuất nhập khẩu và thương mại điện tử. Trong đó:

1. Lĩnh vực kinh doanh mặt hàng thiết yếu thuộc lĩnh vực Công Thương bao gồm:

- Doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh siêu thị.

- Doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh chuỗi cửa hàng tiện ích.

- Đơn vị quản lý kinh doanh khai thác chợ.

- Doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu sữa và thực phẩm chức năng cho trẻ em dưới 6 tuổi.

- Doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, LPG.

- Doanh nghiệp, đơn vị tham gia chương trình bình ổn thị trường của TP. Hà Nội.

- Doanh nghiệp kinh doanh chuỗi nhu yếu phẩm thiết yếu khác thuộc lĩnh vực Công Thương (tã, bỉm, sữa, băng vệ sinh,…).

2. Lĩnh vực logistics.

3. Lĩnh vực xuất nhập khẩu.

4. Lĩnh vực thương mại điện tử.

Quy trình thực hiện:

Bước 1: Các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu thuộc lĩnh vực Công Thương chuẩn bị 03 file mềm, bản scan (theo nhu cầu đăng ký) các tài liệu sau: Công văn đề nghị của doanh nghiệp đơn vị (có ký tên, đóng dấu), lưu ý doanh nghiệp, đơn vị cung cấp đầu mối liên lạc (tên, địa chỉ, điện thoại, email…).

Lập các danh sách theo mẫu.  

Để thuận tiện công tác tổng hợp, tùy theo nhu cầu đề xuất, doanh nghiệp tạo các file excel theo định dạng: Nội dung hỗ trợ - Lĩnh vực - Công ty.

Bước 2: Doanh nghiệp gửi các tài liệu nêu trên về địa chỉ email: giaydiduong.soct@gmail.com.

Bước 3: Sở Công Thương tiếp nhận và xử lý hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện giải quyết: Sở Công Thương sẽ tổng hợp và gửi Công an Thành phố xem xét, cấp xác nhận theo quy định.

- Trường hợp doanh nghiệp không thuộc lĩnh vực quản lý hoặc hồ sơ không hợp lệ: Sở Công Thương sẽ tổng hợp, lập danh sách nêu rõ lý do và niêm yết trên trang web www. congthuong.hanoi.gov.vn – mục Phòng chống COVID để doanh nghiệp, đơn vị biết, theo dõi.  

Bước 4: Sở Công thương tiếp nhận và xử lý hồ sơ. Nếu đủ điều kiện Sở sẽ tổng hợp và gửi Công an thành phố xem xét, cấp xác nhận; Nếu không hợp lệ sẽ nêu rõ lý do và niêm yết trên mục Phòng chống Covid-19 tại trang web http://congthuong.hanoi.gov.vn.