Đối tượng ưu tiên cao nhất của ADB trong gói 6,5 tỷ USD hỗ trợ ứng phó với đại dịch Covid-19

ADB công bố gói hỗ trợ 6,5 tỉ USD cho các quốc gia thành viên đang phát triển ứng phó với đại dịch Covid-19, trong đó có 1,6 tỷ USD dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa
Phụ nữ nông thôn ra thành thị mưu sinh thuộc nhóm đối tượng dễ bị tổn thương
Phụ nữ nông thôn ra thành thị mưu sinh thuộc nhóm đối tượng dễ bị tổn thương

Thứ tự ưu tiên

Chủ tịch ADB, ông Masatsugu Asakawa, nhận định: “Đại dịch này đã trở thành một cuộc khủng hoảng toàn cầu nghiêm trọng. Nó đòi hỏi hành động mạnh mẽ ở cấp độ quốc gia, khu vực và toàn cầu.

Đối với các quốc gia thành viên đang phát triển của ADB, chúng tôi đang đề ra những hành động quyết liệt để đẩy lùi dịch bệnh; để bảo vệ người nghèo, người dễ tổn thương, và người dân nói chung trong toàn khu vực; và để bảo đảm rằng các nền kinh tế sẽ hồi phục nhanh chóng hết mức có thể".

Phát biểu trên cho thấy thứ tự ưu tiên của ADB trong chống dịch trước hết dành cho nhóm người dễ bị tổn thương. 

Được biết, dựa trên đối thoại chặt chẽ với các thành viên và các thể chế tài trợ tương đồng, ADB triển khai gói cứu trợ 6,5 tỉ USD này để đáp ứng nhu cầu cấp thiết của các thành viên.

Ông Asakawa nhấn mạnh rằng “ADB sẵn sàng cung cấp thêm hỗ trợ tài chính và tư vấn chính sách trong tương lai khi điều kiện cho phép, bên cạnh gói cứu trợ 6,5 tỉ USD”.

Hướng đến doanh nghiệp nhỏ

Gói hỗ trợ ban đầu này bao gồm xấp xỉ 3,6 tỉ USD trong các hoạt động thuộc kênh chính phủ cho một loạt các biện pháp ứng phó trước những hậu quả về kinh tế và y tế của đại dịch, và 1,6 tỉ USD trong các hoạt động không thuộc kênh chính phủ để hỗ trợ cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa; thương mại trong nước và khu vực; cũng như các công ty bị tác động trực tiếp.

Doanh nghiệp siêu nhỏ là đối tương ưu tiên cao nhất của ADB
Doanh nghiệp siêu nhỏ là đối tương ưu tiên cao nhất của ADB

Ở đây ta cũng thấy, thứ tự ưu tiên mà ADB dành cho cũng là những doanh nghiệp có quy mô nhỏ nhất, là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất. 

ADB cũng sẽ huy động khoảng 1 tỉ USD nguồn vốn ưu đãi thông qua tái phân bổ từ các dự án đang triển khai và đánh giá khả năng cần thiết sử dụng các nguồn dự phòng. ADB cũng sẽ cung cấp 40 triệu USD viện trợ hỗ trợ kỹ thuật và giải ngân nhanh.

Để cung cấp gói hỗ trợ cho các quốc gia thành viên đang phát triển một cách nhanh chóng và linh hoạt hết mức có thể, ADB sẽ xem xét điều chỉnh các công cụ tài trợ và quy trình kinh doanh của mình.

Tùy thuộc vào sự phê chuẩn của Ban Giám đốc Điều hành của ADB, những điều chỉnh này sẽ bao gồm khả năng tiếp cận hỗ trợ ngân sách khẩn cấp nhanh hơn cho các nền kinh tế đang đối mặt với hạn chế về tài khóa nghiêm trọng, tinh giản thủ tục cho các khoản vay chính sách, và mua sắm phổ cập với các quy trình linh hoạt và nhanh chóng hơn.

Đại dịch đòi hỏi hành động ứng phó mang tính phối hợp và sự hợp tác mạnh mẽ giữa các quốc gia và các tổ chức.

ADB sẽ tăng cường hơn nữa sự hợp tác chặt chẽ với Quỹ Tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Thế giới, các ngân hàng phát triển khu vực, Tổ chức Y tế thế giới và các cơ quan tài trợ song phương chủ chốt - bao gồm Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản cũng như Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ và các tổ chức thuộc khu vực tư nhân - để bảo đảm triển khai hiệu quả hoạt động ứng phó với COVID-19 của mình.

Nam Sách