Đóng điện đường dây 220kV Thượng Kon Tum - Quảng Ngãi

ĐZ 220kV Thượng Kon Tum - Quảng Ngãi được đầu tư xây dựng với quy mô 2 mạch có dài 81,7km, 174 vị trí, điểm đầu là NMTĐ Thượng Kon Tum và điểm cuối là Pooctich TBA 220 Quảng Ngãi.

Vừa qua, tại TBA 220kV Quảng Ngãi, Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) đã phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện vận hành công trình đường dây (ĐZ) 220kV Thượng Kon Tum - Quảng Ngãi.

Công trình do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, CPMB thay mặt EVNNPT điều hành quản lý dự án, PTC2 tiếp nhận quản lý vận hành, PECC4 đảm nhận công tác thiết kế; PCC4, EVNIC, IEC đảm nhận thi công. ĐZ đường đi qua huyện KonPlong (Kon Tum) và huyện Ba Tơ, Đức Phổ, Mộ Đức (Quảng Ngãi).

evnnpt
Vị trí 01 ĐZ 220kV Thượng Kon Tum - Quảng Ngãi

ĐZ 220kV Thượng Kon Tum - Quảng Ngãi được đầu tư xây dựng với quy mô 2 mạch có dài 81,7km, 174 vị trí, điểm đầu là NMTĐ Thượng Kon Tum và điểm cuối là Pooctich TBA 220 Quảng Ngãi.

ĐZ 220kV Thượng Kon Tum - Quảng Ngãi nằm trong danh mục các dự án lưới điện Truyền tải đảm bảo chuyên tải công suất của NMTĐ Thượng Kon Tum (tổng công suất 220MW) vào hệ thống điện Quốc gia, cung cấp điện năng tin cậy cho phụ tải tỉnh Quảng Ngãi và Bắc Bình Định.

Việc đóng điện đưa vào vận hành Công trình đường dây 220kV Thượng Kon Tum - Quảng Ngãi góp phần nâng cao chất lượng điện năng, tạo liên kết lưới 220kV khu vực Quảng Nam, Bình Định và khu vực Tây Nguyên, tăng độ ổn định cho hệ thống điện, hổ trợ công suất cung cấp điện trong hệ thống được linh động, an toàn hơn nhất là khi nhu cầu cung cấp điện cho phụ tải mùa khô và mùa nắng nóng đang tăng dần.

 

PV