Đóng điện thành công dự án xuất tuyến 1 trạm 220KV Nhiệt điện Hải Dương

Dự án Xuất tuyến 1 trạm 220kV Nhiệt điện Hải Dương có mức tổng đầu tư hơn 14 tỷ đồng, với quy mô xây dựng mới 0,769km đường dây 110kV 04 mạch và 0,203km đường dây 110kV 02 mạch.
trạm 220KV Nhiệt điện Hải Dương
Dự án Xuất tuyến 1 trạm 220kV Nhiệt điện Hải Dương vừa được đóng điện thành công

Ngày 14/9/2019 tại huyện Kinh Môn, Kim Thành, tỉnh Hải Dương, Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực đã đóng điện thành công  dự án Xuất tuyến 1 trạm 220kV Nhiệt điện Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Đây là dự án do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) làm chủ đầu tư và giao cho Ban Quản lý Dự án Phát triển Điện lực trực tiếp quản lý và điều hành.

Dự án có mức tổng đầu tư hơn 14 tỷ đồng với quy mô xây dựng mới 0,769km đường dây 110kV 04 mạch và 0,203km đường dây 110kV 02 mạch tách đôi đường dây 110kV 02 mạch từ nhà máy nhiệt điện Phả Lại đến TBA 110kV Lai Khê.

Lắp đặt bổ sung rơle bảo vệ so lệch dọc đường dây (F87L) tại nhà máy nhiệt điện Phả Lại và TBA 110kV Lai Khê để đảm bảo kết nối đồng bộ với các ngăn lộ xuất tuyến 110kV tại TBA 220kV Nhiệt điện Hải Dương.

Cải tạo, thay thế 20,7km dây chống sét TK50 trên tuyến đường dây 110kV từ TBA 220kV nhà máy nhiệt điện Phả Lại đến TBA 110kV Lai Khê bằng dây cáp quang OPGW 57/24 và cáp quang ADSS/24 để phục vụ kênh bảo vệ so lệch dọc (F87L).

Việc đóng điện thành công dự án Xuất tuyến 1 trạm 220kV Nhiệt điện Hải Dương, tỉnh Hải Dương sẽ góp phần đảm bảo yêu cầu cấp điện, đáp ứng yêu cầu phát điện tổ máy số 1 của nhà máy nhiệt điện BOT Hải Dương trong giai đoạn xây dựng. Đồng thời đảm bảo nhu cầu cung cấp điện cho các phụ tải huyện Kinh Môn, Kim Thành  trong các năm tiếp theo, tăng khả năng cấp điện hỗ trợ cho các TBA 110kV Lai Khê, TBA 110kV Tiền Trung và TBA 110kV Đồng Niên.

Dự án Xuất tuyến 1 trạm 220kV Nhiệt điện Hải Dương đóng điện còn giúp khai thác công suất trực tiếp từ nhà máy Nhiệt điện Hải Dương, giảm bán kính cấp điện cho phụ tải TBA 110kV Lai Khê và có nguồn dự phòng cho nhà máy nhiệt điện Phả Lại. Giảm tổn thất điện năng, đồng thời nâng cao độ tin cậy an toàn cung cấp điện cho lưới điện 110kV Hải Dương.

 

Thanh Xuân