Đồng loạt tăng mạnh, giá xăng RON95 vượt mốc 16.000 đồng/lít

Giá xăng và các mặt hàng dầu đồng loạt tăng mạnh từ 16 giờ ngày 11/12 sau khi áp dụng quỹ bình ổn giá (BOG).

Tại kỳ điều hành này, liên bộ Công Thương-Tài chính quyết định không trích lập quỹ BOG đối với 4 mặt hàng là xăng E5 RON92, dầu mazút, dầu diesel và dầu hỏa; trích lập quỹ BOG đối với xăng RON95 ở mức 100 đồng/lít.

Bên cạnh đó, liên bộ yêu cầu chi sử dụng quỹ Bình ổn giá xăng dầu với xăng E5 RON92 ở mức 1.000 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 200 đồng/lít; dầu diesel là 300 đồng/lít; dầu hỏa là 400 đồng; dầu mazút là 200 đồng/kg.

Sau khi trích lập quỹ BOG, xăng E5 RON92 có giá trần là 15.129 đồng/lít, tăng 635 đồng/lít; xăng RON95-III là 16.007 đồng/lít , tăng 656 đồng/lít.

Trong lần thay đổi này, dầu diesel 0.05S có giá trần là 11.892 đồng/lít, tăng 458 đồng/lít; Dầu hỏa có giá trần là 10.777 đồng/lít, tăng 639 đồng/lít và dầu mazút 180CST 3.5S cao nhất là 11.942 đồng/kg, tăng 200 đồng/kg.

Đại diện Petrolimex cho biết tính đến trước thời điểm điều chỉnh giá, số dư quỹ BOG tại doanh nghiệp là 3.850 tỷ đồng.

Cách đây hai tuần (ngày 26/11), sau khi áp dụng quỹ bình ổn, xăng E5 RON92 tăng 609 đồng/lít, Xăng RON95-III tăng 650 đồng/lít.

Ngoài ra, dầu diesel 0.05S tăng 596 đồng/lít. Dầu hỏa tăng 576 đồng/lít và dầu mazút 180CST 3.5S tăng 651 đồng/kg.

Tại kỳ điều hành này, liên bộ Công Thương-Tài chính quyết định không trích lập quỹ BOG đối với xăng E5 RON92, dầu mazút và dầu hỏa, trích lập quỹ BOG đối với xăng RON95 ở mức 100 đồng/lít, dầu diesel ở mức 100 đồng/lít (giảm 100 đồng/lít).

Bên cạnh đó, liên bộ yêu cầu chi sử dụng quỹ Bình ổn giá xăng dầu với xăng E5 RON92 ở mức 1.000 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 200 đồng/lít; dầu diesel và dầu hỏa là 300 đồng; dầu mazút là 200 đồng/kg.

Hạ An