Được nghỉ 3 ngày dịp Giỗ tổ Hùng Vương 2019

Dịp Giỗ tổ Hùng Vương 2019 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ có đợt nghỉ kéo dài 02 hoặc 03 ngày liên tục.

Vì ngày 14/4/2019 (mùng 10 tháng 3 năm Kỷ Hợi) rơi vào Chủ Nhật nên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ bù vào Thứ Hai ngày 15/4/2019. Bởi vậy, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ có đợt nghỉ kéo dài 02 hoặc 03 ngày liên tục.

lịch giỗ tổ Hùng Vương
Ảnh: Thuvienphapluat

 

Cụ thể như sau:

- Đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp có chế độ nghỉ 02 ngày/tuần, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ 03 ngày liên tục.

- Đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp có chế độ nghỉ 01 ngày/tuần được nghỉ 02 ngày liên tục (từ Chủ Nhật ngày 14 đến hết Thứ Hai ngày 15/4/2019).

Lịch nghỉ Tết này được Căn cứ vào Điểm e Khoản 1 và Khoản 3 Điều 115 Bộ luật Lao động 2012.

Thanh Hữu