Vì ngày 14/4/2019 (mùng 10 tháng 3 năm Kỷ Hợi) rơi vào Chủ Nhật nên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ bù vào Thứ Hai ngày 15/4/2019. Bởi vậy, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ có đợt nghỉ kéo dài 02 hoặc 03 ngày liên tục.

lịch giỗ tổ Hùng Vương
Ảnh: Thuvienphapluat

 

Cụ thể như sau:

- Đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp có chế độ nghỉ 02 ngày/tuần, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các đơn vị hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ 03 ngày liên tục.

- Đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp có chế độ nghỉ 01 ngày/tuần được nghỉ 02 ngày liên tục (từ Chủ Nhật ngày 14 đến hết Thứ Hai ngày 15/4/2019).

Lịch nghỉ Tết này được Căn cứ vào Điểm e Khoản 1 và Khoản 3 Điều 115 Bộ luật Lao động 2012.