Sự thay đổi lớn nhất là dự báo tại lưu vực Permian thuộc Texas và New Mexico, nơi sản lượng dự kiến tăng 23.00 thùng/ngày lên kỷ lục 3,85 triệu thùng/ngày trong tháng 2/2019.
 
Sản lượng dầu đá phiến của Mỹ ngày càng tăng trở thành quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới, vượt Saudi Arabia và Nga. Sản lượng dầu thô tổng thể hàng tuần tăng lên kỷ lục 11,9 triệu thùng/ngày. Sản lượng tăng tại Permian, mỏ dầu lớn nhất của Mỹ và Bakken đã tăng vọt trong năm qua.
 
Tuy nhiên, mức tăng sản lượng tại Permian trong tháng 2/2019 là dự báo tăng thấp nhất kể từ tháng 5/2018, khi sản lượng giảm nhẹ. Sản lượng từ lưu vực này bị áp lực gần đây khi giá dầu sụt giảm và sản lượng tăng vượt trội so với công suất đường ống.
 
Khu vực Bakken ở Bắc Dakota, sản lượng đá phiến ước tính tăng khoảng 9.000 thùng/ngày lên kỷ lục 1,42 triệu thùng/ngày. Tại khu vực Eagle Ford, sản lượng dự kiến tăng 11.000 thùng/ngày lên khoảng 1,44 triệu thùng/ngày, là sản lượng một tháng cao nhất kể từ tháng 1/2016.
 
Trong khi đó, sản lượng khí tự nhiên của Mỹ dự kiến tăng lên kỷ lục 77,6 tỷ feet khối mỗi ngày bcfd trong tháng 2/2019. Số liệu đó tăng hơn 0,8 bcfd so với dự báo trong tháng 1/2019 và đánh dấu 13 tháng tăng liên tiếp.
Một năm trước sản lượng tháng 2/2018 là 64,4 bcfd.
 
EIA dự báo sản lượng khí sẽ tăng tại tất cả các khu vực đá phiến lớn trong tháng 2/2018. Sản lượng tại khu vực Appalachia, khu vực đá phiến lớn nhất quốc gia này có thể tăng hơn 0,2 bcfd lên mức cao kỷ lục 31,6 bcfd trong tháng 2/2019. Sản lượng tại Appalachia đã đạt 26,9 bcfd trong cùng tháng một năm trước.
 
EIA cho biết các nhà sản xuất đã khoan 1.429 giếng và hoàn thành 1.211 giếng tại lưu vực đá phiến lớn nhất trong tháng 12/2018, để lại tổng số giếng chưa hoàn thành tăng 218 giếng lên mức cao kỷ lục 8.594 giếng.