[eMagazine] Lạng Sơn: Thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế hiệu quả trong tình hình mới

Những kết quả tích cực bước đầu trong việc thí điểm áp dụng mô hình cửa khẩu số trong xuất nhập khẩu hàng hóa, kết nối tiêu thụ nông sản địa phương thông qua các gian hàng số, cửa hàng số… góp phần giúp tỉnh Lạng Sơn thích ứng linh hoạt với điều kiện phòng chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội.