[eMagazine] Ngành Công Thương Gia Lai: Chủ động, quyết liệt thực hiện thành công “mục tiêu kép”

Trong điều kiện diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Sở Công Thương đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả nhiều giải pháp phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Ước tính các chỉ tiêu của ngành Công Thương năm 2021 đều đạt và vượt so với cùng kỳ trước.