EPS được Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh lựa chọn là nhà thầu

Mới đây, Công ty EPS vừa được Công ty Cổ phần nhiệt điện Quảng Ninh lựa chọn là nhà thầu thực hiện gói thầu Đại tu tuabin, máy phát và thiết bị phụ tổ máy số 4 - Nhà máy điện Quảng Ninh.

Theo đó, trong kì đại tu tổ máy S4 (Công suất 300 MW) Nhà máy điện Quảng Ninh dự kiến diễn ra trong tháng 8, EPS sẽ đảm nhận vai trò đại tu hệ thống tuabin, máy phát, van hơi chính, đại tu hệ thống thiết bị phụ như hệ thống dầu bôi trơn, hệ thống nước làm mát stator máy pháp, hệ thống nước ngưng, hệ thống nước cấp, hệ thống đường ống hơi chính. Thời gian thực hiện gói thầu trong 60 ngày

Đây là lần thứ 2, EPS thực hiện công tác bảo dưỡng cho Nhà máy điện Quảng Ninh. Trước đó, vào tháng 9/2020, Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh cũng đã lựa chọn EPS làm nhà thẩu cung cấp dịch vụ đại tu tuabin, thiết bị phụ tổ máy S3. Mặc dù diễn ra trong bối cảnh dịch covid-19, ảnh hưởng đến việc huy động chuyên gia nước ngoài, nhưng với sự chuẩn bị tốt về nhân lực, vật tư, thiết bị, EPS đã hoàn thành tốt các hạng mục sửa chữa, đáp ứng đúng tiến độ đề ra của chủ đầu tư.

Hiện tại, Công ty EPS đang gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị nguồn lực, vật tư, thiết bị máy móc cẩn thiết, thống nhất phương án sửa chữa với Công ty Nhiệt điện Quảng Ninh nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất cho công trình. 

Tuấn Thành