Equinor mua lại cổ phần tại mỏ dầu Caesar Tonga của Shell với giá gần 1 tỷ USD

Equinor đã thực hiện các quyền ưu đãi để mua lại số cổ phần nêu trên. Anadarko, công ty điều hành mỏ hiện nắm giữ 33,75% cổ phần, Chevron nắm giữ 20,25% cổ phần còn lại.

 Equinor sẽ có thêm 22,45% cổ phần tại mỏ dầu Caesar Tonga nằm ở Vịnh Mexico (GOM) trong thương vụ mua lại từ Shell Offshore Inc., với giá 965 triệu USD, qua đó nâng số cổ phần nắm giữ tại đây từ 23,55% lên 46%. Thương vụ sẽ được lùi ngày và có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

Equinor đã thực hiện các quyền ưu đãi để mua lại số cổ phần nêu trên. Anadarko, công ty điều hành mỏ hiện nắm giữ 33,75% cổ phần, Chevron nắm giữ 20,25% cổ phần còn lại.

Mỏ Caesar Tonga nằm cách New Orleans 180 dặm về phía Nam-Tây Nam, trong vùng Green Canyon và là một trong những khu vực trữ lượng tài nguyên nước sâu lớn nhất Vùng vịnh của Mỹ. Sản lượng theo vốn cổ phần hiện tại của Equinor tại mỏ Caesar Tonga là 18.600 thùng dầu quy đổi mỗi ngày.

Trung tâm Đào tạo và Thông tin Dầu khí (CPTI)