EU áp dụng hạn ngạch mới đối với 80.000 tấn gạo Việt Nam xuất khẩu từ năm 2022

Quy định thực thi (EU) 2021/760 có hiệu lực từ ngày 11/5/2021, riêng đối với gạo nhập khẩu có nguồn gốc từ Việt Nam trong hạn ngạch thuế quan theo EVFTA sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2022.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Bỉ và Liên minh châu Âu ( EU ), ngày 7/5/2021, EU đã ban hành Quy định thực thi (EU) 2021/760 sửa đổi Quy định thực thi (EU) 2020/761 và (EU) 2020/1988 liên quan đến hệ thống quản lý một số hạn ngạch thuế quan có giấy phép và bãi bỏ Quy định thực thi (EU) 2020/991.

Quy định thực thi (EU) 2021/760 có hiệu lực từ ngày 11/5/2021, riêng đối với gạo nhập khẩu có nguồn gốc từ Việt Nam trong hạn ngạch thuế quan theo EVFTA sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2022.

Theo khoản f, mục 3, Phụ lục I của Quy định số 2021/760, việc phân bổ và thực thi hạn ngạch thuế quan của EU dành cho Việt Nam đối với 80.000 tấn gạo/năm theo Hiệp định EVFTA như sau:

Đối với 20.000 tấn gạo xay:

- 10.000 tấn phân bổ cho giai đoạn từ ngày 1/1 đến 31/3

- 5.000 tấn phân bổ cho giai đoạn từ ngày 1/4 đến 30/6

- 5.000 tấn phân bổ cho giai đoạn từ ngày 1/7 đến 30/9

- Không phân bổ hạn ngạch cho giai đoạn từ ngày 1/10 đến 31/12

Đối với 30.000 tấn gạo xát thường:

- 15.000 tấn phân bổ cho giai đoạn từ ngày 1/1 đến 31/3

- 7.500 tấn phân bổ cho giai đoạn từ ngày 1/4 đến 30/6

- 7.500 tấn phân bổ cho giai đoạn từ ngày 1/7 đến 30/9

- Không phân bổ hạn ngạch cho giai đoạn từ ngày 1/10 đến 31/12

Đối với 30.000 tấn gạo thơm

Có 9 giống: Jasmine 85, ST 5, ST 20, Nàng Hoa 9,VD 20, RVT, OM 4900, OM 5451, Tài nguyên Chợ Đào.

- 15.000 tấn phân bổ cho giai đoạn từ ngày 1/1 đến 31/3

- 7.500 tấn phân bổ cho giai đoạn từ ngày 1/4 đến 30/6

- 7.500 tấn phân bổ cho giai đoạn ngày 1/7 đến 30/9

- Không phân bổ hạn ngạch cho giai đoạn từ ngày 1/10 đến 31/12

Việc đặt cọc bảo đảm thực thi giấy phép hạn ngạch gạo là 30 Euro/tấn.

Mục 12, phần D, Phụ lục I của Quy định số 2021/760 phần D quy định về Giấy chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu vào EU. Mẫu Giấy chứng nhận này đã được Việt Nam và EU thống nhất, được quy định tại Phụ lục VI Nghị định số 103/2020/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về chứng nhận chủng loại gạo thơm xuất khẩu sang Liên minh châu Âu

PV