EVN Finance: Lãi tăng trưởng 54% trong 9 tháng

Với vốn điều lệ 2.500 tỷ đồng, EVN Finance là một trong số các công ty tài chính có quy mô vốn lớn nhất hiện nay.

Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (EVN Finance) vừa công bố BCTC hợp nhất với kết quả lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2018 đạt gần 154 tỷ đồng, tăng trưởng 54% so với cùng kỳ 2017.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần đạt 223,4 tỷ đồng, tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ 2017. Lãi từ hoạt động dịch vụ chỉ đạt 110,6 tỷ đồng, giảm 4 tỷ đồng so với cùng kỳ 2017. Đáng chú ý, 9 tháng 2017, hoạt động kinh doanh chứng khoán mang về 110,7 tỷ đồng, thì trong 9 tháng 2018 EVN Finance lại ghi nhận lỗ 1 tỷ đồng. Lợi nhuận từ hoạt động khác cũng giảm 71,3% xuống còn 6,8 tỷ đồng.

Về chi phí, chi phí hoạt động tăng 53% lên 143,2 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm mạnh từ 189,6 tỷ đồng xuống còn 14,2 tỷ đồng.

EVF hoạt động trong 4 lĩnh vực chính là huy động vốn, tín dụng và đầu tư, kinh doanh thị trường liên ngân hàng, dịch vụ. Với vốn điều lệ 2.500 tỷ đồng, EVN Finance là một trong số các công ty tài chính có quy mô vốn lớn nhất hiện nay.
T. Xuân