EVNGENCO 2: Công tác cổ phần hóa đạt và vượt tiến độ quy định

Theo Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2), năm 2020, trong bối cảnh chung chịu ảnh hưởng từ dịch Covid -19, suy thoái kinh tế toàn cầu Tổng Công ty đã cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch được giao, nhất là công tác CPH, đạt và vượt tiến độ so với quy định.

Tại Hội nghị tổng kết năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021, EVNGENCO 2 cho biết, năm 2020, Tổng Công ty đảm bảo vận hành ổn định an toàn, cung cấp điện cho phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng nhu cầu phụ tải của hệ thống, hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn (trong bối cảnh có nhiều thách thức khách quan nhưng 9/10 đơn vị phát điện của doanh nghiệp vẫn sản xuất kinh doanh có lãi, đơn vị duy nhất không đạt bởi chịu ảnh hưởng từ yếu tố thủy văn bất lợi).

Hội nghị có sự tham dự và chỉ đạo của ông Dương Quang Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), ông Nguyễn Văn Hồng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Cần Thơ…

Cụ thể, năm 2020, EVNGENCO 2 sản xuất được 17.815 triệu KWh đạt 97% kế hoạch, trong đó khối thủy điện thực hiện được 4.205 triệu kWh đạt 109% kế hoạch năm tăng 41% so với thực hiện năm 2019, khối nhiệt điện than sản xuất được 13.042 triệu kWh đạt 93% kế hoạch (các tháng cuối năm khối này được giảm huy động bởi bão lụt). Đặc biệt, sản lượng điện của các Thủy điện Sông Bung 4 và 2 đều tăng xấp xỉ gấp đôi so với năm 2019 do thuận lợi từ thủy văn.

lòng hồ Thủy điện Quảng Trị
Không chỉ đảm bảo vận hành ổn đinh, an toàn hồ đập, các nhà máy thủy điện khu vực miền trung của EVNGENCO2 đã tham gia điều tiết cắt, giảm lũ hiệu quả cho hạ du (tuân thủ nghiêm túc quy trình vận hành liên hồ chứa).

Mặc dù gặp nhiều thách thức, năm 2020, tổng lợi nhuận hợp nhất của EVNGENCO 2 ước thực hiện là 3.931 tỷ đồng đạt 159% kế hoạch. Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất điện là 3.139 tỷ đồng. Tổng lợi nhuận hợp nhất của Công ty mẹ và Công ty con (100% vốn EVNGENCO 2) ước thực hiện năm là 1.014 tỷ đồng đạt 126% kế hoạch lợi nhuận được giao. Các chỉ số tài chính Nợ phải trả/vốn chủ sở hữu của Công ty mẹ đảm bảo nhỏ hơn 3; khả năng thanh toán ngắn hạn lớn hơn 1,0 lần…Năm 2020 tổng số tiền toàn EVNGENCO 2 ước nộp Ngân sách Nhà nước là 1.460 tỷ đồng.

Năm 2020, EVNGENCO 2 cho biết quyết liệt triển khai các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là công tác tái cơ cấu, tiếp tục thực hiện CHP, đến nay, tổ chức quản lý điều hành của Công ty mẹ - EVNGENCO 2 đã được kiện toàn, phương án CPH của doanh nghiệp đã được phê duyệt thành công, ngày 8/02/2021, đơn vị IPO, chào bán cổ phần ra công chúng sớm hơn 9 ngày so với tiến độ Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (không muộn hơn ngày 17/02/2021). EVNGENCO 2 cũng đã hoàn tất việc bán cổ phẩn ưu đãi cho người lao động và tổ chức công đoàn theo phương án phê duyệt, nộp số tiền thu được về cho Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp theo quy định.

trụ sở Tổng Công ty Phát điện 2
EVNGENCO 2 là doanh nghiệp nhà nước đầu tiên và duy nhất Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án CPH theo Nghị định 126/2017/NĐ-CP.

Năm 2020, dù gặp nhiều thách thức nhưng công tác đầu tư xây các dự án, công trình nguồn điện vẫn được EVNGENCO 2 thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng. Điển hình là đảm bảo tiến độ dự án Mở rộng lưu vực, bổ sung nước cho Công trình Thủy lợi – Thủy điện Quảng Trị, hoàn thành các công việc quyết toán vốn đầu tư tổng thể (trình EVN phê duyệt) Dự án Thủy điện Trung Sơn, Sông Bung…

dự án điện mặt trời Thác Mơ
Đặc biệt năm qua, EVNGENCO 2 đã hoàn thành và đưa vào vận hành thương mại dự án Điện mặt trời Thác Mơ (công suất 50MWp ) trước tiến độ 4 ngày.

Chỉ đạo Hội nghị ông Dương Quang Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam vui mừng trước kết quả một số nhà máy thủy điên của EVNGENCO 2 những năm trước do những yếu tố thủy văn bất lợi bị lỗ thì nay đã có lãi; một số nhà máy đạt sản lượng điện sản xuất cao hơn nhiều so với những năm trước (Sông Bung 2 và 4, Thủy điện A Vương, Thủy điện Quảng Trị, Thủy điện Sông Ba Hạ…

Ông Thành đồng thời đánh giá cao các nỗ lực của doanh nghiệp trong thực hiện, hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao, các chỉ tiêu kỹ thuật, năng suất, chỉ tiêu vận hành hiệu quả, hê số khả dụng (các nhà máy nhiệt điện), suất tiêu hao nhiệt than, nước… hợp lý, góp phần vào kết quả chung của EVN. Nổi bật là mặc dù gặp nhiều bất lợi từ (do các yếu tố khách quan mang lại) Tổng Công ty vẫn nỗ lực hoàn thành đúng và vượt tiến độ nhiều công việc và các thủ tục để IPO vào đầu tháng 2 (08/02/2021).

ông Dương Quang Thành, Chủ tịch HĐTV EVN
Chia sẻ với những kết quả mà EVNGENCO 2 đạt được trong năm 2020, phát biểu tại Hội nghị, ông Dương Quang Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN đã biểu dương đánh giá cao nỗ lực của tập thể CBCVN, và các đơn vị thành viên, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đóng góp vào kết quả chung của Tập đoàn.

Ông Thành chỉ đạo đối mặt với những thách thức năm 2021, EVNGENCO 2 phải triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng lực quản trị doanh nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số nhưng đồng thời phải đảm bảo vận hành an toàn, ổn định, duy trì hệ số khả dụng sẵn sàng cho huy động các nhà máy; Tích cực truyền thông các thông tin đến các nhà đầu tư để IPO thành công, đạt mục tiêu theo quy định; Các nhà máy nhiệt điện than bên cạnh giảm thiểu suất tiêu hao, giảm chi phí phải song song với đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường (theo luật Môi trường sửa đổi)…

đơn vị  nhận cờ thi đua tại hội nghị
Tại Hội nghị, nhiều danh hiệu, phần thưởng đã được trao cho các đơn vị, tập thể, cá nhân EVNGENCO 2 hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2020.
trao các danh hiệu tại Hội nghị
Tại Hội nghị, nhiều danh hiệu, phần thưởng đã được trao cho các đơn vị, tập thể, cá nhân EVNGENCO 2 hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2020.
Pvi