EVNGENCO1: Xây dựng bộ giải pháp đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2021

Năm 2021, Tổng công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1) được Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao chỉ tiêu sản lượng điện 35.621 triệu kWh, riêng Nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng là 4.128 triệu kWh.

Nhận định các điều kiện thuận lợi lẫn khó khăn sẽ tác động tới sản xuất kinh doanh, Tổng công ty đã sớm xây dựng hệ thống đồng bộ các giải pháp, hướng tới mục tiêu hoàn tốt kế hoạch được giao.

Ông Nguyễn Tiến Khoa - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNGENCO1 chủ trì cuộc họp

Ông Nguyễn Tiến Khoa - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNGENCO1 chủ trì cuộc họp

Như đã thông tin trước đó, năm 2020, các nhà máy thủy điện và nhiệt điện của EVNGENCO1 đã hoàn thành kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa; nhờ đó các tổ máy hiện nay vận hành ổn định, có hệ số khả dụng cao.

Đây là một yếu tố thuận lợi cực kỳ quan trọng đối với việc thực hiện kế hoạch năm của Tổng công ty. Bên cạnh đó, công tác cung ứng than nội địa hiện đảm bảo an toàn cho vận hành mùa khô 2021, lưu lượng nước về các hồ chứa trong tháng 01 và tháng 02 tương đối tốt.

Bên cạnh những thuận lợi đó, EVNGENCO1 cũng hết sức thận trọng khi chỉ ra nhiều khó khăn trong thời gian tới. Đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, ở trong nước dịch bệnh Covid-19 lần thứ ba bùng phát làm tăng thêm tính bất định trong toàn bộ hoạt động điều hành sản xuất của Tổng công ty.

Công tác nhập khẩu than bị ảnh hưởng, tiềm ẩn rủi ro không đủ than cho vận hành. Công tác mua sắm vật tư thiết bị sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn có thể gây chậm tiến độ theo kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng. Công tác huy động chuyên gia vào sửa chữa lớn cũng gặp khó khăn do đội ngũ chuyên gia phải hoàn thành cách ly 14 ngày.

EVNGENCO1 là một trong những đơn vị đi đầu về chuyển đổi số của EVN

EVNGENCO1 là một trong những đơn vị đi đầu về chuyển đổi số của EVN

Có thể thấy còn rất nhiều thách thức để hoàn thành kế hoạch năm 2021, đòi hỏi EVNGENCO1 phải quyết liệt chỉ đạo và thực hiện đồng bộ các giải pháp. Ngày 25/02/2021, Ông Nguyễn Tiến Khoa - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNGENCO1 đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Tổng công ty và các đơn vị để sớm đưa ra những chủ trương cho vấn đề này.

Theo đó, Tổng công ty sẽ căn cứ vào tình hình thủy văn, nhu cầu phụ tải, tình hình vận hành thị trường điện và năng lực của từng tổ máy để giao kế hoạch vận hành hàng tháng cho các đơn vị, gắn trách nhiệm cho Giám đốc các đơn vị trong việc đảm bảo hệ số khả dụng theo kế hoạch giao, đặc biệt là 6 tháng mùa khô. Trên cơ sở kế hoạch vận hành được giao, các đơn vị phát điện chủ động xây dựng kế hoạch vận hành hàng tháng nhằm đảm bảo kế hoạch hàng tháng đã được giao, đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch. 

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Tiến Khoa - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNGENCO1 khẳng định Tổng công ty sẽ kiểm điểm sản xuất với người đứng đầu tại các đơn vị, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ hàng tháng, nội dung chủ yếu tập trung vào các chỉ tiêu như hệ số khả dụng, sản lượng điện sản xuất, khai thác hiệu quả nguồn nước, công tác đảm bảo cung ứng than, công tác BDSC, công tác đấu thầu.

 Đối với các Nhà máy thủy điện, TCT yêu cầu hoàn thiện hệ thống đo mưa và dự báo thuỷ văn cho các nhà máy thuỷ điện nhằm tối ưu hoá việc sử dụng nước nâng cao hiệu suất và điều tiết lũ đảm bảo an toàn hạ du. Trong khi đó, các nhà máy nhiệt điện phải kiểm soát chặt chẽ hơn nữa chất lượng than đầu nguồn theo hợp đồng đã ký kết.

Thành công trong sửa chữa, bảo dưỡng năm 2020 là bàn đạp vững chắc cho EVNGENCO1 trong năm 2021

Thành công trong sửa chữa, bảo dưỡng năm 2020 là bàn đạp vững chắc cho EVNGENCO1 trong năm 2021

Đối với đầu tư xây dựng, công tác chỉ đạo, điều hành dự án từ Tổng Công ty đến các Ban QLDA và từ Ban QLDA đến Tư vấn và các Nhà thầu sẽ phải được tăng cường. Tiến độ và chất lượng công trình được kiểm soát chặt chẽ hơn; các phát sinh vướng mắc trong quá trình xây dựng tại công trường phải được giải quyết kịp thời nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình.

EVNGENCO1 sẽ nghiên cứu phân cấp cho Ban QLDA để chủ động giải quyết công việc; nghiên cứu triển khai, xây dựng chương trình nâng cao năng lực các Ban QLDA theo hướng chuyên ngành hoặc khu vực phù hợp với quy định của Luật Xây dựng; bám sát và tranh thủ ý kiến ủng hộ của các Bộ, Ngành để trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung các dự án nguồn điện mới vào Tổng sơ đồ điện VIII (các dự án nguồn điện dự kiến giao cho EVNGENCO1 làm Chủ đầu tư).

Ông Nguyễn Tiến Khoa cũng nhấn mạnh triển khai áp dụng chuyển đổi số là một trong những giải pháp trọng tâm sẽ được EVNGENCO1 thực hiện. Quá trình thực hiện chuyển đổi số sẽ được EVNGENCO1 triển khai đồng bộ. Trong đầu tư - xây dựng, EVNGENCO1 bước đầu thí điểm ứng dụng D-BIM trong dự án Nâng cấp, cải tạo hệ thống cung cấp nước thô cho TTĐL Duyên Hải. Tổng công ty cũng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản trị, quản lý công việc để nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Với sự chuẩn bị kỹ càng này, chúng ta cùng chờ đợi những thành tựu mới của EVNGENCO1 sẽ đạt được trong năm nay, năm 2021.

PV