EVNHANOI lọt vào danh sách xếp hạng tín nhiệm quốc tế mức BB

Vừa qua, Fitch Ratings - một trong ba tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín nhất thế giới đã đưa Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) vào danh sách các đơn vị tín nhiệm quốc tế đạt mức BB. Kết quả được đưa ra tại buổi công bố trực tuyến giữa Ngân hàng Thế giới, Fitch Ratings, đơn vị tư vấn Mizuho và EVNHANOI.

Đây là lần đầu tiên EVNHANOI tham gia đánh giá xếp hạng tín nhiệm quốc tế và cũng là tổng công ty phân phối đầu tiên trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thực hiện đánh giá xếp hạng tín nhiệm.

Theo tiêu chí xếp hạng, Fitch Rating đã đánh giá xếp hạng EVNHANOI dựa trên các nội dung như việc áp dụng các phương pháp phù hợp đối với các doanh nghiệp phân phối điện thuộc sở hữu nhà nước; báo cáo chi tiết về hệ số tín nhiệm của EVNHANOI..., trong đó chỉ rõ các điểm mạnh, điểm yếu, phương pháp đánh giá và cơ sở cho kết quả xếp hạng tín nhiệm; đánh giá xếp hạng tiến hành các công tác đánh giá duy trì hàng năm, đánh giá bổ sung cần thiết nếu EVNHANOI có nhu cầu phát hành trái phiếu, các công cụ nợ trong tương lai.

Fitch Ratings đánh giá, trên cơ sở các khung pháp lý về chính sách giá điện đã bảo đảm chi phí và hiệu quả hoạt động cho EVNHANOI, góp phần cải thiện các hệ số năng lực tài chính cao của EVNHANOI. Bên cạnh đó, EVNHANOI cũng có mối liên kết mạnh mẽ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ngoài ra cũng nhận được sự quan tâm, hỗ trợ chặt chẽ từ phía Chính phủ.

Dựa theo đánh giá trên và tham khảo ý kiến của đơn vị tư vấn, Fitch Ratings đã chính thức công bố EVNHANOI xếp hạng tín nhiệm quốc tế đạt mức BB, ngang bằng với mức xếp hạng quốc gia của Việt Nam và kết quả xếp hạng của Công ty mẹ - EVN.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNHANOI cho biết: Kết quả này là một bước quan trọng để EVNHANOI hướng tới việc tự chủ hoàn toàn trong việc huy động vốn để tài trợ cho các dự án trong tương lai. Qua đó, EVNHANOI có thể mở rộng nguồn tài trợ bằng cách tiếp cận thị trường vốn quốc tế; đồng thời sẽ giúp EVNHANOI tối ưu hóa cấu trúc vốn để phù hợp với bản chất của tài sản, tiếp cận thị trường vốn nợ quốc tế để phát hành trái phiếu dài hạn, đa dạng hóa các nguồn tài trợ.

Ngoài ra, hệ số xếp hạng tín nhiệm quốc tế sẽ là điều kiện tốt đến hạn mức cho vay, lãi suất, hình thức bảo đảm của khoản vay, tạo cho EVNHANOI lợi thế trong công tác huy động vốn cả dưới hình thức phát hành trái phiếu và vay ngân hàng.

 

PV