EVNHCMC được Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm mức “BB”

Tổng công ty Điện lực TPHCM (EVNHCMC) vừa được Fitch Ratings (Tổ chức xếp hạng tín dụng quốc tế) xếp hạng tín nhiệm năm 2021 ở mức “BB” với triển vọng tích cực, ngang bằng với thứ hạng tín nhiệm của Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và thứ hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam.

Thứ hạng “BB” với triển vọng tích cực cho thấy chất lượng dịch vụ khách hàng và hiệu quả điều hành kinh doanh của EVNHCMC ngày càng tốt hơn.

Theo Fitch Ratings, EVNHCMC có mối liên kết chặt chẽ với Công ty mẹ (EVN) và Công ty con (EVNHCMC). Ngoài việc sở hữu EVNHCMC, EVN xác định lợi nhuận của Công ty thông qua định cơ chế giá bán buôn nội bộ. Giá bán buôn nội bộ này hướng tới bù đắp chi phí cho EVNHCMC.

EVNHCMC
Trung tâm CSKH 2021

Bên cạnh đó, hồ sơ xếp hạng độc lập của EVNHCMC được đánh giá ngang với Công ty mẹ EVN, với vai trò ảnh hưởng của Công ty mẹ tới kế hoạch kinh doanh, lợi nhuận và hồ sơ tài chính, Fitch Ratings cho rằng hồ sơ tài chính của EVNHCMC mạnh hơn so với mức đánh giá xếp hạng tín nhiệm. Hồ sơ xếp hạng độc lập của EVNHCMC được hỗ trợ bởi vị trí thị trường trong phân phối điện tại TPHCM với khách hàng đa dạng và tỉ lệ thu tiền điện cao.

Được biết, khi đưa ra xếp hạng, Fitch Ratings dựa vào đánh giá của các chuyên gia, bao gồm kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính, luật sư về các vấn đề pháp lý và thuế. Ngay sau khi công khai kết quả xếp hạng, Fitch Ratings sẽ tiến hành theo dõi và đánh giá kết quả của doanh nghiệp theo từng năm.

 

Gia Linh