Các dự án đường dây 500 kV mạch 3, gồm các dự án: Đường dây 500 kV NĐ Quảng Trạch - Vũng Áng và SPP 500 kV TTĐL Quảng Trạch, Đường dây 500 kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi và Đường dây 500kV Dốc Sỏi - Pleiku 2, do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, có tiến độ hoàn thành vào tháng 6/2020.

Là các dự án trọng điểm, cấp bách, có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo cấp điện cho khu vực miền Nam giai đoạn từ năm 2020 trở đi và tăng cường độ tin cậy, ổn định của hệ thống truyền tải điện 500kV Bắc - Nam. Do đó, việc đảm bảo tiến độ của các dự án có ý nghĩa rất lớn, trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị thực hiện dự án rất nặng nề.

Theo báo cáo của Ban QLDA các công trình điện miền Trung (CPMB, đơn vị được EVNNPT giao quản lý dự án), trong số 17 nhà thầu xây lắp đang triển khai thi công xây dựng các dự án đường dây 500kV mạch 3, hiện nay có 4 đơn vị thực hiện tốt nhất, hoàn thành đạt và vượt tiến độ thi công theo kế hoạch gồm: Tổng công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNECO), Công ty cổ phần Xây lắp điện 1 (PCC1), Công ty cổ phần Lắp máy (INCO), Công ty TNHH Điện địa phương (RECO).

Mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, vướng mắc, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công xây dựng dự án như điều kiện thi công khó khăn, thời tiết khắc nghiệt, đang vào mùa mưa của khu vực miền Trung, Tây Nguyên, đặc biệt là các vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, 4 đơn vị trên luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, áp dụng nhiều giải pháp thi công phù hợp với điều kiện thực tế và luôn sát cánh cùng Chủ đầu tư để tháo gỡ các vướng mắc, đảm bảo thi công hoàn thành các hạng mục đạt và vượt tiến độ theo kế hoạch.

Theo ông Nguyễn Đức Tuyển - Giám đốc CPMB, từ khi khởi công dự án vào tháng 12/2018 đến nay, 4 đơn vị VNECO, PCC1, INCO, RECO luôn chủ động cùng với CPMB, chính quyền địa phương vận động người dân bàn giao mặt bằng để thi công (VNECO 168/201 vị trí, đạt tỷ lệ 83,6%; PCC1 88/110 vị trí, đạt tỷ lệ 80%; INCO 71/141 vị trí, đạt tỷ lệ 50,4%; RECO 41/73 vị trí, đạt tỷ lệ 56,2%) và tập trung đủ nhân lực, phương tiện, máy móc, thiết bị để thi công đạt và vượt tiến độ đề ra.

Ông Phan Đăng Tường họp chỉ đạo triển khai dự án
Ông Đặng Phan Tường - Chủ tịch HĐTV EVNNPT họp kiểm điểm triển khai dự án đường dây 500kV mạch 3 ngày 17/10/2019

Trong cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện các dự án đường dây 500kV mạch 3 vào ngày 17/10/2019 tại trụ sở CPMB, Chủ tịch HĐTV EVNNPT Đặng Phan Tường đã ghi nhận sự cố gắng, đánh giá cao những đóng góp của 04 đơn vị VNECO, PCC1, INCO, RECO trong thời gian qua.

Ông Đặng Phan Tường yêu cầu CPMB và tất cả các nhà thầu tập trung cao độ, phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, tiếp tục tập trung chỉ đạo điều hành, đề ra các giải pháp thi công phù hợp, phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan để kịp thời giải quyết các vướng mắc, phát sinh, bố trí tối đa nhân lực, phương tiện, máy móc, thiết bị để đẩy nhanh quá trình thi công, đặc biệt không được làm gián đoạn công tác thi công các dự án, kể cả trong dịp Tết Nguyên đán, quyết tâm phấn đấu để hoàn thành các dự án đúng tiến độ.

Tiến độ các đơn vị thực hiện tính đến hết ngày 15/10/2019:

- VNECO đã đào đúc móng hoàn thành 143 vị trí/201 vị trí (đạt 71,1% khối lượng phần móng theo hợp đồng).

- PCC1 hoàn thành 72 vị trí/110 vị trí (đạt 65,5%).

- INCO hoàn thành 45 vị trí/141 vị trí (đạt 31,9%).

- RECO hoàn thành 35 vị trí/73 vị trí (đạt 47,9%), đang tiếp tục triển khai công tác lắp dựng cột thép.