Gia hạn thời gian đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng năm 2020

Tổ giúp việc Hội đồng đấu giá hạn ngạch thuế quan ô tô đã qua sử dụng (Bộ Công Thương) thông báo về việc gia hạn tổ chức đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng năm 2020 theo cam kết trong Hiệp định CPTPP.

Theo thông báo, tài sản bán đấu giá là hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 66 (sáu mươi sáu) chiếc xe ô tô đã qua sử dụng thuộc nhóm HS: 87.02, 87.03, 87.04, trong đó: Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 33 chiếc ô tô có dung tích động cơ trên 3.000 cm3. Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu 33 chiếc ô tô có dung tích động cơ từ 3.000 cm3 trở xuống.

Gia hạn thời gian nhận hồ sơ đăng ký đấu giá

Thời gian: Từ 8h00 ngày 12 tháng 6 năm 2020 đến 17h00 ngày 03 tháng 7 năm 2020. Địa điểm: Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Những điều kiện phải tuân thủ khi tham gia đấu giá

 Thương nhân nghiên cứu Quy chế đấu giá (đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương www.moit.gov.vn) để thực hiện các bước chuẩn bị hồ sơ và tham gia đấu giá;  Thương nhân đã nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo Thông báo số 2791/HĐĐG-BCT không phải nộp lại;  Các nội dung khác nêu tại Thông báo số 2791/HĐĐG-BCT ngày 20 tháng 4 năm 2020 nêu trên không thay đổi. 

Đăng Huy