Giá xăng dầu tiếp tục tăng

Giá xăng và các mặt hàng dầu đồng loạt tăng mạnh từ 15 giờ ngày 12/3. Theo đó, xăng E5 RON92 và RON95-III tăng từ 691-797 đồng/lít; mặt hàng dầu tăng cao nhất là 642 đồng/lít.

Theo quyết định của Liên bộ Công Thương-Tài chính, 5 mặt hàng là xăng E5 RON92, xăng RON95-III, dầu mazút, dầu diesel và dầu hỏa tiếp tục giữ mức trích lập quỹ bình ổn là 0 đồng/lít,kg (giữ nguyên so với kỳ điều hành trước).

Tuy vậy, Liên Bộ cũng quyết định chi sử dụng Quỹ bình ổn giá đối với đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 2.000 đồng/lít (kỳ trước chi 2.000 đồng/lít), xăng RON95 ở mức 1.100 đồng/lít (kỳ trước chi 1.150 đồng/lít), dầu diesel ở mức 600 đồng/lít (kỳ trước chi 850 đồng/lít), dầu hỏa chi ở mức 600 đồng/lít (kỳ trước chi 900 đồng/lít); dầu mazut ở mức 600 đồng/kg (kỳ trước chi 800 đồng/kg).

Sau khi trích lập quỹ BOG, xăng E5RON92 không cao hơn 17.722 đồng/lít (tăng 691 đồng/lít); xăng RON95-III không cao hơn 18.881 đồng/lít (tăng 797 đồng/lít); Dầu diesel 0.05S không cao hơn 14.401 đồng/lít (tăng 558 đồng/lít).

Cũng trong kỳ điều hành này, giá dầu hỏa không cao hơn 13.173 đồng/lít (tăng 563 đồng/lít); giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 13.769 đồng/kg (tăng 642 đồng/kg)

Liên Bộ Công Thương –Tài chính thông tin, trong các kỳ điều hành gần đây, nhằm hỗ trợ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và sinh hoạt của người dân, hạn chế mức tăng giá xăng dầu, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã thực hiện chi sử dụng liên tục Quỹ BOG ở mức khá cao (kỳ điều hành ngày 25/2 đến 12/3, Liên Bộ đang chi Quỹ BOG ở mức từ 800 đồng – 2.000 đồng/lít/kg cho các mặt hàng xăng dầu.

“Tại kỳ điều hành lần này, nếu không tiếp tục chi Quỹ Bình ổn giá, giá các loại xăng dầu sẽ tăng so với giá hiện hành khoảng 1.158-2.690 đồng/lít/kg”, đại diện Liên Bộ nhận định.

Trước đó, (ngày 25/2) sau khi áp dụng quỹ bình ổn, xăng và các mặt hàng dầu cũng đồng loạt tăng giá. Giá xăng E5 RON92 và RON95-III tăng từ 722-801 đồng/lít; mặt hàng dầu tăng cao nhất là 801 đồng/lít.

An Hạ