Giá xăng giảm hơn 500 đồng/lít

Chiều 26/8, Liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, giá xăng dầu các loại giảm tử 350-607 đồng/lít.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính cho biết, nhằm hỗ trợ cho đời sống, sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp còn nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Liên Bộ quyết định điều hành giảm giá đối với tất cả các loại xăng dầu ở mức từ 350-607 đồng/lít/kg.

Trong kỳ điều hành này, Liên Bộ thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với xăng RON95 ở mức 150 đồng/lít, dầu diesel ở mức 400 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 400 đồng/lít, dầu mazut ở mức 300 đồng/kg. 

Đồng thời, chi sử dụng Quỹ BOG đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 950 đồng/lít; xăng RON95, dầu diesel, dầu hỏa và dầu mazut không chi.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ BOG xăng dầu, giá xăng E5RON92 giảm 607 đồng/lít, giá bán không cao hơn 19.891 đồng/lít. Giá xăng RON95-III giảm 550 đồng/lít, giá bán không cao hơn 21.131 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S giảm 506 đồng/lít, giá bán không cao hơn 15.667 đồng/lít. Giá dầu hỏa giảm 417 đồng/lít, giá bán không cao hơn 14.762 đồng/lít. Giá dầu mazut 180CST 3.5S giảm 350 đồng/kg, giá bán không cao hơn 15.055 đồng/kg.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính nhấn mạnh, từ đầu năm 2021 đến nay, Quỹ BOG đã chi liên tục với mức chi từ 100-2.000 đồng/lít/kg, trong kỳ điều hành lần này, nếu không tiếp tục chi Quỹ BOG đối với xăng E5RON92 ở mức 950 đồng/lít, giá xăng E5RON92 sẽ tăng 343 đồng/lít so với giá hiện hành.

Hạ An