Giàn BK21, mỏ Bạch Hổ chính thức đón dòng dầu đầu tiên

Giàn BK-21 vừa chính thức cho dòng dầu đầu tiên (first oil), đánh dấu việc đưa công trình vào khai thác vượt tiến độ 28 ngày so với kế hoạch. Đây là công trình được Vietsovpetro đăng ký "Công trình chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng".

Giàn BK-21 cùng các hạng mục công trình kết nối nội mỏ được xây dựng tại mỏ Bạch Hổ, Lô 09-1, thuộc thềm lục địa Việt Nam, cách thành phố Vũng Tàu khoảng 125 km về phía Đông Nam.

Giàn BK-21 là giàn Mini BK không người ở thuộc thế hệ mới của Vietsovpetro với 9 lỗ khoan và được điều khiển từ xa từ giàn mẹ là giàn MSP6 đã được Viện NIPI nghiên cứu và thiết kế nhằm mục đích phục vụ cho Vietsovpetro phát triển các mỏ nhỏ, mỏ cận biên, đã được tối ưu hóa về thiết kế, chi phí xây dựng và chi phí vận hành.

Ngày 27/9/2019 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt kế hoạch phát triển khu vực phía Bắc mỏ Bạch Hổ - Lô 09-1, Quyết định số 1258/QĐ-TTg, là cơ sở để công trình BK21 chính thức được triển khai.

Khối chân đế và khối thượng tầng được thiết kế ở dạng nhỏ gọn có thể thi công lắp đặt ngoài biển với 01 mã cẩu của tàu cẩu Hoàng Sa. Các hạng mục chính của công trình bao gồm:

  • Gia công, lắp dựng kết cấu chân đế, bến cặp tàu, ống đứng, cọc và các phụ kiện: 1551 tấn.
  • Gia công, lắp dựng khối thượng tầng bao gồm phần kết cấu, thiết bị, công nghệ, điện tự động hóa và các phụ kiện: 880 tấn.
  • Đường ống Dầu BK21-MSP6 và kết nối hệ thống vào ống đứng: 5,6 km.
  • Đường ống Gaslift MSP7-BK21 và kết nối hệ thống vào ống đứng: 4,4 km.
  • Đường ống ép vỉa MSP7-BK21 và kết nối hệ thống vào ống đứng: 4,4 km.
  • Tuyến cáp điện 22KV MSP4-MSP6: 1,49 km.
  • Tuyến cáp điện 22KV MSP6-BK21: 5,77 km.

Ngày 28/9/2020, Hội đồng nghiệm thu của Vietsovpetro đã tiến hành nghiệm thu tổng thể giàn BK-21 và các hạng mục công trình liên quan. Hội đồng nghiệm thu đánh giá rất cao về chất lượng và tiến độ xây dựng. BK21 đã sẵn sàng cho công tác chạy thử và đưa vào khai thác.

Vào hồi 9 giờ ngày 02/10/2020, sau khi hoàn thành các công việc chuẩn bị, Xí nghiệp Khai thác đã thực hiện gọi dòng thành công giếng BH-49, sau đó vào lúc 10h45 đã tiếp tục gọi dòng giếng BH-48. Công trình BK21 đã hoàn thành trước kế hoạch 28 ngày, xứng đáng là công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

PV